Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 1/2022

„NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV KLUTÚRNEHO DOMU MČ KOŠICE - KRÁSNA“ podľa ustanovení §281 až §288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy  za účelom organizovania kultúrnospoločenských podujatí.

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na platforme ERAMET  https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1009


1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu