Zamestnanci

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

Referát prednostu: 
Ing. Patrik Ivanišin
Tel.: 055/7299 740, 0910 119344
E-mail: prednosta @ kosicekrasna.sk            

Sekretariát starostu:
Marta Petrušová

Tel. / fax : 055/6852 874
E-mail:   sekretariat @ kosicekrasna.sk

 • organizácia práce sekretariátu starostu
 • masmediálna komunikácia

Referát výstavby a civilnej ochrany:
Ing. Ľudmila Senderáková

Tel.: 055/6852 182, 0911 599677
E-mail:  vystavba @ kosicekrasna.sk

 • zastupuje mestskú časť a háji miestne záujmy ako účastník konania o umiestnení stavby, resp. v rámci stavebného konania
 • v rámci kompetencií mestskej časti zabezpečuje údržbu komunikácií, verejné osvetlenie, čistotu a verejný poriadok
 • zabezpečuje údržbu majetku a zariadení mestskej časti
 • prijímanie ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta

Správa cintorína a údržby verejných priestranstiev :
Mikuláš Cúr

 • správca cintorína
 • údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Ekonomické oddelenie:
Ing. Lucia Lacková
Tel.: 055/ 7291 038
E-mail: lackova @ kosicekrasna.sk

Kancelária prvého kontaktu a podateľňa:
Jana Vargová

Tel.: / fax: 055/ 7291 039
E-mail:  vargova @ kosicekrasna.sk,  podatelna @ kosicekrasna.sk

 • prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov
 • prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
 • poskytnutie potrebných tlačív a formulárov
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku
 • overenie podpisov
  správa miestneho cintorína

UPOZORNENIE

 • prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku
 • overenie podpisov najneskôr 15 minút pred koncom úradných hodín

Referát verejného obstarávania a projektov:
Mgr. Magdaléna Poláková

Tel.: 055/7291 040
E-mail:  polakova @ kosicekrasna.sk

Hlavný kontrolór:
Ing. Gabriela Šimonovičová

E-mail: simonovicova @ kosicekrasna.sk

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu