Výzva na predloženie cenovej ponuky pre projekt : „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na obstaranie predmetu zákazky: Výber dodávateľa služieb prípravy žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a Výber dodávateľa služieb externého manažmentu pre   projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna“


1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu