Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2022:

5. marec
2. apríl
7. máj
4. jún
2. júl
13. august
8. október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať:kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad!

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2022 : 
Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. VOK budú umiestnené vo dvore za miestnym úradom. Obyvateľom budú prístupné:
- prvý deň v čase od 11.00 do 19.00 hod. 
- ostatné dni   príslušného termínu v čase od 8.00 do 19.00 hod.

Dôvodom zmeny stanoviska je nedisciplinovanosť niektorých občanov pri umiestňovaní odpadu mimo zberných nádob, v niektorých prípadoch zneužívanie zberu právnickými subjektami. Zber odpadu bude kontrolovaný a časovo regulovaný pracovníkmi MČ. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom !

Termín
Umiestnenie
04.03. - 11.03.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
01.04. - 08.04.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
06.05. - 13.05.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
03.06. - 10.06.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
01.07. - 08.07.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
29.07. - 05.08.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
26.08. - 02.09.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
23.09. - 30.09.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
21.10. - 28.10.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
18.11. - 25.11.2022
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu