Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2023:

4. marec
1. apríl
29. apríl
3. jún
1. júl
19. august
16. september
14. október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať:kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 
Dovoľujeme si Vás  požiadať o dôsledné triedenie odpadov, aby sa v objednanom VOK nachádzali len biologicky rozložiteľné odpady a aby neboli  zmiešané s inými druhmi odpadov, ktoré by mohli znehodnotiť BRKO a jeho následné využitie v mestskej kompostárni.
Odpad nesmie byť vo vreciach !!!

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad!

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - 2023 : 
Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. VOK budú umiestnené vo dvore za miestnym úradom. Obyvateľom budú prístupné:
- prvý deň v čase od 11.00 do 19.00 hod. 
- ostatné dni   príslušného termínu v čase od 8.00 do 19.00 hod.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ a OBJEMNÝM ODPADOM NIE JE : stavebný odpad( tehly, obkladačky, betóny..), elektroodpad, nebezpečný odpad s obsahom škodlivých látok, pneumatiky, bilogogicky rozložiteľný odpad ( konáre, zvyšky rastlín, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny) ! Sumár jednoduchých pravidiel spojených s plnením kontajnera nájdete na: https://www.facebook.com/zacistejsivychod/posts/pfbid0PYZsnSVwdCPpRzbT9uJuCfyCu8qnwm4x9moWqXQguEkxg5jJKqD5VL89wM2f1oR5l

Dôvodom zmeny stanoviska je nedisciplinovanosť niektorých občanov pri umiestňovaní odpadu mimo zberných nádob, v niektorých prípadoch zneužívanie zberu právnickými subjektami. Zber odpadu bude kontrolovaný a časovo regulovaný pracovníkmi MČ. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom !

Termín
Umiestnenie
03.03. - 10.03.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
31.03. - 07.04.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
05.05. - 12.05.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
02.06. - 09.06.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
30.06. - 07.07.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
28.07. - 04.08.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
25.08. - 01.09.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
22.09. - 29.09.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
20.10. - 27.10.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.
17.11. - 24.11.2023
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu