Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2024:

2. marec
6. apríl
4. máj
1. jún
6. júl
3. august
7. september
5. október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať:kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 
Dovoľujeme si Vás  požiadať o dôsledné triedenie odpadov, aby sa v objednanom VOK nachádzali len biologicky rozložiteľné odpady a aby neboli  zmiešané s inými druhmi odpadov, ktoré by mohli znehodnotiť BRKO a jeho následné využitie v mestskej kompostárni.
Odpad nesmie byť vo vreciach !!!

Na dodržiavanie podmienok ukladania bioodpadu bude dohliadať poverený zamestnanec MÚ !!!

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad!

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - 2024 : 
Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. VOK budú umiestnené vo dvore za miestnym úradom. Obyvateľom budú prístupné:
- prvý deň v čase od 11.00 do 19.00 hod. 
- ostatné dni   príslušného termínu v čase od 8.00 do 19.00 hod.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ a OBJEMNÝM ODPADOM NIE JE : stavebný odpad( tehly, obkladačky, betóny..), elektroodpad, nebezpečný odpad s obsahom škodlivých látok, pneumatiky, bilogogicky rozložiteľný odpad ( konáre, zvyšky rastlín, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny) ! Sumár jednoduchých pravidiel spojených s plnením kontajnera nájdete na: https://www.facebook.com/zacistejsivychod/posts/pfbid0PYZsnSVwdCPpRzbT9uJuCfyCu8qnwm4x9moWqXQguEkxg5jJKqD5VL89wM2f1oR5l

Dôvodom zmeny stanovišťa je nedisciplinovanosť niektorých občanov pri umiestňovaní odpadu mimo zberných nádob, v niektorých prípadoch zneužívanie zberu právnickými subjektami. Zber odpadu bude kontrolovaný a časovo regulovaný pracovníkmi MČ. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom !

Termín
Umiestnenie
12.4.-19.4.2024
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna              ZMENA  !  16.-17.4.2024 budú na dvore za miestnym úradom umiestnené  2 zberné kontajnery. 17.4.2024 v poobedňajších hodinách ( po 14.00hod.) budú oba kontajnery stiahnuté!
27.9.-4.10.2024
Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna 

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu