Poslanci

PLÁN ZASADNUTÍ MIESTNEJ RADY  a MIESTNEHO ZASTUPIEĽSTVA  NA  ROK 2023 :
-   miestna rada                         
-   miestne zastupiteľstvo    19. júna 2023 o 16.00 hod.

Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

Miestni poslanci zvolení na obdobie rokov 2022-2026

Ing. Patrik Gordoň
predseda Komisie školstva, médií a vzdelávania, Mandátovej komisie
člen Miestnej rady, Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy, Komisie pre kultúru a šport
E-mail: patrik.gordon.ke @ gmail.com

František Jurčo
predseda Komisie verejného poriadku
člen Miestnej rady, Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy,  Komisie pre kultúru a šport, Volebnej komisie
E-mail: frantisekjurco1 @ gmail.com

Ing. František Klik
predseda Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
člen Miestnej rady,  Komisie pre kultúru a šport, Komisie školstva, médií a vzdelávania
E-mail: frantisekklik @ gmail.com

Ing. Ján Kubička
predseda Komisie financií a správy majetku
člen  Komisie pre kultúru a šport, Komisie školstva, médií a vzdelávania, Volebnej komisie
E-mail: kubicka.jan @ gmail.com

Ing. Peter Kubička
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
člen Komisie verejného poriadku, Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia, Komisie pre kultúru a šport, Mandátovej komisie
E-mail: peterkubicka84 @gmail.com

Mgr. Jarmila Matisová
predsedníčka Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia, Volebnej komisie
členka  Komisie financií a správy majetku, Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy, Komisie na ochranu verejného záujmu,
Komisie pre kultúru a šport, 
E-mail: jarmila.matis @ gmail.com
Lucia Študencová
predsedníčka Komisie pre kultúru a šport, 
členka Komisie financií a správy majektu, Komisie na ochranu verejného záujmu,Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia,
Mandátovej komisie
E-mail : lustudenc1 @ gmail.com
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu