Poslanci

PLÁN ZASADNUTÍ MIESTNEJ RADY  a MIESTNEHO ZASTUPIEĽSTVA  NA  2. ŠTVRŤROK 2021 :
-   miestna rada                         9.6.2021  o 16.00 hod.
-   miestne zastupiteľstvo    23.6.2021  o 16.00 hod.

Miestni poslanci zvolení na obdobie rokov 2018-2022

Ing. Patrik Gordoň
predseda Komisie školstva, médií a vzdelávania
člen Komisie financií a správy majetku, Komisie pre kultúru a šport
E-mail: gordon@stabilita.sk

Mária Hakeová
predseda Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia
člen Komisie na ochranu verejného záujmu, Komisie školstva, médií a vzdelávania
E-mail: m.hakeova@gmail.com

František Jurčo
predseda Komisie verejného poriadku
člen Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy,  Komisie pre kultúru a šport
E-mail: frantisekjurco1@gmail.com

Ing. František Klik
predseda Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
člen Komisie financií a správy majetku, Komisie pre kultúru a šport
E-mail: frantisekklik@gmail.com

Ing. Ján Kubička
predseda Komisie financií a správy majetku
člen Komisie na ochranu verejného záujmu, Komisie školstva, médií a vzdelávania
E-mail: kubicka.jan@gmail.com

Ing. Peter Kubička
predseda Komisie pre kultúru a šport
člen Komisie verejného poriadku, Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia
E-mail: peterkubicka84@gmail.com

 

MUDr. Milan Maďar
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
člen  Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravia
E-mail: madar@unlp.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu