Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti : Vladimír Horváth 08.02.2023
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania č. MK/A/2023/06195-02/IV/TOM Rodinný dvojdom v katastrálnom území Krásna, stavebník Marián Mrasko 31.01.2023
Žiadosť o vyvesenie Oznámenia o opakovanej dražbe Oznámenie o opakovanej dražbe (D 401222) 23.01.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Písomnosť č. 103354899/2022 pre adresáta : Martin Vaľko 19.12.2022
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. MK/A/2022/17494-06/IV/CES "Odstavné plochy" stavby "Nadstavba RD-vytvorenie 3 byt. jednotiek Krásna nad Hornádom" 29.11.2022
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenia ústneho pojednávania Stavba "F2BTS_KE_Krásna_1146KO", stavebník Orange Slovensko, a.s. 21.11.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Stavba : "Hala Sajkov, Košice-Krásna", stavebník : TUMIS, s.r.o. 24.10.2022
Verejná vyhláška MK/A/2022/11357-8 Stavebné povolenie na stavbu: "Výstavba chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici" 17.10.2022
1. úprava programového rozpočtu MČ Košice-Krásna na rok 2022 NÁVRH 20.09.2022
Verejná vyhláška MK/A/2022/11357-7 Stavba: "Výstavba chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici"- Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 09.09.2022
Generované portálom Uradne.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu