Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Názov Popis Dátum
Záverečný účet mestskej časti Košice-Krásna za rok 2022 - 01.06.2023
Návrh VZN č. 2/2023 Návrh na zrušenie VZN č. 2/2019 01.06.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním č. 18818/2023/SCDPK/48665 Stavebný objekt: "SO 106-02 Dočasná obchádzka na II/552" stavby "Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II. úsek" 25.05.2023
Verejná vyhláška-Rozhodnutie č. MK/A/2021/15195-03/IV/TOM Predĺženie právoplatnosti stavebného povolenia č. MK/A/2019/08893-02/IV/TOM 23.05.2023
Informácia pre verejnosť Navrhovaná činnosť :"Zariadenie na zhodnocovanie kovového odpadu - mobilného drviča HAMMEL VB 950 DK" 03.05.2023
Verejná vyhláška č. MK/A/2023/07443-13 Stavebné povolenie- stavba :„Chodník , parkovisko“ v objektovej stavbe SO 01 Chodník a SO 02 Parkovisko 04.04.2023
Ochrana lesov pre požiarmi v roku 2023, ť. ORHZ-KR4-474/2023 Opatrenia 28.03.2023
Rozhodnutie OÚ Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/032519-018 Navrhovaný strategický dokument: "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu" 09.09.2022
Inflačná pomoc podmienky poskytnutia 21.07.2022
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu Oznámenie o strategickom dokumente - dotknuté obce 19.07.2022
Generované portálom Uradne.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu