Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11)
Názov Popis Dátum
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže O najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov "Opátska 18, kancelária č.2" 27.02.2024
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže O najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov "Opátska 18, kancelária č.1" 27.02.2024
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže O najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov "Dom nádeje" 27.02.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním č. 10262/2024/SCDK/16751 Stavba : "Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II. úsek" 23.02.2024
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže "O najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnopredajnej zmluvy-Traťová 1/A" - 2. kolo 22.02.2024
Výberové konanie na zamestnanca Projekt: „Zriadenie miestnej občianskej a poriadkovej služby v MČ Košice – Krásna“ 06.02.2024
Žiadosť o zverejnenie oznámenia o dražbe č. 022024 Dražba nehnuteľnosti so s.č. 532 05.02.2024
Verejná vyhláška č. MK/A/2023/06195-10/IV/TOM Rozhodnutie-dodatočné povolenie stavby: "Stavebné úpravy a prístavba objektu na 5 radových rodinných domoch" 05.02.2024
Verejná vyhláška č. 347/2023-Bi Upovedomenie o podaní odvolania účastníkmi konania-stavba: " Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline časť OD L1-šachta Olšovany, šachta Olšovany-GS Svinica-Ďurkov" 26.01.2024
Územný plán HSA Košice- zmeny a doplnky č. 19 Oznámenie o strategickom dokumente 10.05.2022
Generované portálom Uradne.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu