Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2023/20269-02/IV/KCES Rekonštrukcia plynovodov Košice - 1. mája 13.09.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2023/20877-02/IV/KON Rekonštrukcia plynovodov Košice - Nová, Talinská 13.09.2023
Verejná vyhláška-oznámenie č. 272/2023-Bi Oznámenie o začatí stavebného konania -povolenie zmeny stavby pred dokončením, stavba :"Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline časť od L1 po Rozdeľovací uzol tepla" 08.09.2023
Výzva č. 38/2023/LV Výzva na vykonanie výrubu/ okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. 07.09.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním č. 25116/2023/SCDPK/73812 Stavebné objekty stavby: Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II. úsek 22.08.2023
Rozhodnutie Ministerstva dopravy SR č. 18818/2023/SCDPK/59258 Povolenie na dočasné užívanie stavebného objektu :"SO 106-02 Dočasná obchádzka na II/552" do ukončenia stavby : "Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany" 29.06.2023
VZN č. 2/2023 O zrušení VZN č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice – Krásna 26.06.2023
Oznámenie o dobrovošnej dražbe č. MK/A/2023/15306 Predmet dražby-meštiansky dom, Kováčska 34 12.06.2023
Verejná vahláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 101423307/2023. adresát Karol Kiselý 07.06.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním č. 18818/2023/SCDPK/48665 Stavebný objekt: "SO 106-02 Dočasná obchádzka na II/552" stavby "Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II. úsek" 25.05.2023
Generované portálom Uradne.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu