Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Nehnuteľný majetok mesta Košice-byt č.7 v bytovom dome č. 5 na ul. Letná 11,13 22.09.2022
Oznámenie o začatí správneho konania-rozhodnutie Opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratzizáciu) na území mesta Košice v termíne od 1.10 do 10.11.2022 21.09.2022
1. úprava programového rozpočtu MČ Košice-Krásna na rok 2022 NÁVRH 20.09.2022
Verejná vyhláška MK/A/2022/11357-7 Stavba: "Výstavba chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici"- Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 09.09.2022
Rozhodnutie OÚ Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/032519-018 Navrhovaný strategický dokument: "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu" 09.09.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti : Vladimír horváth 30.08.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 26.8.2022 od 12.00 hod. 26.08.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát: Viktor Vaľko 17.08.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát: Darina Vaľková 17.08.2022
Oznámenie o dražbe č. 022022 Parcela č.117/35 o výmere 9725 m2, druh pozemku: orná pôda 17.08.2022
Generované portálom Uradne.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu