Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Názov Popis Dátum
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2024 Pozvánka 21.06.2024
Záverečný účet mestskej časti Košice-Krásna za rok 2023 - 10.06.2024
Verejná vyhláška č. 101572342/2024 VV o oznámení miesta uloženia písomnosti pre : Simona Kotiková 05.06.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/ krovitých porastov Výzva 29.05.2024
Rozhodnutie č. 14716/2024/SCDPK/45016 Povolenie-časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov stavby: Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II. úsek 22.05.2024
Majetkový transfer Splnenie povinnosti v zmysle § 5 ods. 6 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 14.05.2024
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Krásna Program 10.05.2024
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Predmet dražby-stavba "VŠA, hádzanárske ihrisko" 03.05.2024
Verejná vyhláška č. OU-KS-OCDPK-2024/001088-005 Povolenie užívania stavebného objektu: "ID R007 II/552 Košice-Veľké Kapušany-hranica UA-región Abov" 03.05.2024
Verejná vyhláška č. MK/A/2024/14056-02/IV/SUT Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania stavby "Košice-Krásna, Nad Belogradom NN" 23.04.2024
Generované portálom Uradne.sk
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu