Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Referát prednostu: 
Ing. Patrik Ivanišin

Tel.: 055/7299 740
E-mail: prednosta@kosicekrasna.sk

Sekretariát starostu:
Marta Petrušová

Tel. / fax : 055/6852 874
E-mail: sekretariat@kosicekrasna.sk, info@kosicekrasna.sk

 • organizácia práce sekretariátu starostu
 • masmediálna komunikácia

Referát výstavby a civilnej ochrany:
Ing. Ľudmila Senderáková

Tel.: 055/6852 182, 0911 599677
E-mail: vystavba@kosicekrasna.sk

 • zastupuje mestskú časť a háji miestne záujmy ako účastník konania o umiestnení stavby, resp. v rámci stavebného konania
 • v rámci kompetencií mestskej časti zabezpečuje údržbu komunikácií, verejné osvetlenie, čistotu a verejný poriadok
 • zabezpečuje údržbu majetku a zariadení mestskej časti
 • prijímanie ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta

Správa cintorína a údržby tlakovej kanalizácie:
Mikuláš Cúr

 • správca cintorína
 • údržba tlakovej kanalizácie, hlásenie porúch kanalizácie

Ekonomické oddelenie:
Mgr. Agáta Takáčová

Tel.: 055/ 7291 038
E-mail: takacova@kosicekrasna.sk

Ing. Lucia Lacková
Tel: 055/7291 039
E-mail: lackova@kosicekrasna.sk

Kancelária prvého kontaktu a podateľňa:
Jana Vargová

Tel.: / fax: 055/ 7291 039
E-mail: vargova@kosicekrasna.sk, podatelna@kosicekrasna.sk

 • prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov
 • prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
 • poskytnutie potrebných tlačív a formulárov
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku
 • overenie podpisov

UPOZORNENIE

 • prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku
 • overenie podpisov najneskôr 15 minút pred koncom úradných hodín

Referát verejného obstarávania a projektov:
Tel.: 055/7299 740

Hlavný kontrolór:
Ing. Gabriela Šimonovičová

Tel.: 055/7291 038
E-mail: simonovicova@kosicekrasna.sk

  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 17:00
  Utorok 08:00 - 16:00
  Streda 08:00 - 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 08:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  055 / 6852 874
  podatelna@kosicekrasna.sk

  Infoúrad
  Návštevnosť
  Kalendár odvozu odpadu