Územný plán Mesta Košice zóny Krásna nad Hornádom

Územný plán Mesta Košice zóny Krásna nad Hornádom

Úplné znenie 2016

Územnoplánovacím orgánom Mesta Košice je Oddelenie útvar hlavného architekta Mesta Košice.Ide o pracovisko Magistrátu mesta Košice pôsobiace v oblasti architektúry, územného plánovania,  dopravného inžinierstva, dopravného modelovania, participácie a strategického plánovania. Cieľom ÚHA je zadefinovať, koordinovať a strážiť koncepciu územného rozvoja vo všetkých mestských častiach Mesta Košice. Snahou ÚHA je do mestských a súkromných investícií priniesť kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby mesta a jeho obyvateľov. Oddelenie pozostáva z troch referátov, referát urbanizmu, architektúry a infraštruktúry.  Výsledkom činnosti ÚHA sú územné plány zón Mesta Košice. Územné plány pozostávajú z grafickej a textovej časti. Ide o verejne prístupné dokumenty, ktoré nájdete na oficiálnej stránke Mesta Košice:

www.kosice.sk/obcan/uzemne-planovanie


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu