Výzva na predloženie cenovej ponuky pre projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna - PD“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na obstaranie predmetu zákazky: Výber dodávateľa služieb na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie od ulice Krajná po detské ihrisko na ulici K lesu pre   projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna - PD“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, Kód výzvy - OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Cieľom realizácie je projektu je podporiť dobudovanie základnej technickej infraštruktúry.


1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu