Oznámenie - hrobové miesta bez platnej nájomnej zmluvy

VÁŽENÍ OBČANIA,VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ TOMUTO OZNÁMENIU!
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve pristúpi k zrušeniu starých hrobových miest, ktoré nie sú predmetom nájomnej zmluvy.

Zoznam týchto hrobových miest, v ktorom je uvedený sektorčíslo hrobového miesta a meno nebohého s dátumom narodenia a úmrtia (ak je známe), si môžete pozrieť  aj na vývesnej tabuli na Dome nádeje

Ak sa žiadny nájomca k takémuto hrobovému miestu neprihlási v lehote 3 rokov od zverejnenia tohto oznámenia, bude toto hrobové miesto zrušené!

V prípade záujmu o uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto zo zoznamu, kontaktujte prosím správu cintorína Mestskej časti Košice- Krásna.

V Košiciach- Krásnej, dňa 28.10.2016


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu