Cintorín - nájomné zmluvy - sektor 11

NÁJOMCA HROBOVÉ MIESTO ZMLUVA / DODATOK ZAPLATENÉ DO:
Darašová Martina Mgr. 11/88 Zmluva 13.12.2039
Jaroš Peter 11/87 Zmluva 29.06.2026
Poruban Jozef 11/86 Zmluva 01.04.2036
Bozogáňová Mária 11/85 Zmluva 04.07.2024
Hrabčáková Gabriela 11/84 Zmluva 18.03.2023
Horňák Štefan 11/83 Zmluva 07.03.2033
Revák Ondrej 11/82 Zmluva 22.01.2023
Puškášová Marcela 11/81 Zmluva 05.11.2032
Kišš Jozef 11/80 Zmluva 07.10.2032
Topoľčanský  František 11/79 Zmluva 18.09.2031
Čillíková Irena 11/78 Zmluva 09.08.2022
Molnárová Margita 11/77 Zmluva 02.05.2031
Gadžorová Regína 11/76 Zmluva 28.02.2021
Poľáková Iveta 11/75 Zmluva 22.10.2033
Fulop Szabolcs Ing. 11/74 Zmluva 04.12.2029
Figurová Helena 11/71 Zmluva 14.01.2029
Takáčová Viera 11/70 Zmluva 27.10.2029
Hriš Ján 11/69 Zmluva/ dodatok č. 2 17.05.2039
Matta František 11/68 Zmluva 19.01.2029
Beliová Margita 11/67 Zmluva 22.03.2030
Takáčová Terézia 11/66 Zmluva 14.12.2026
Rybárová Jarmila 11/65 Zmluva / dodatok č. 1 01.11.2036
Hajduová Alžbeta 11/64 Zmluva 30.10.2026
Bodnárová Mária 11/63 Zmluva / dodatok č. 1 27.06.2026
Kalafusová Jolana 11/61 Zmluva 26.06.2026
Šuster Dušan 11/60 Zmluva 22.11.2026
Kover Ladislav 11/59 Zmluva/ dodatok 27.11.2026
Nagyová Mária 11/58 Zmluva / dodatokč.2 13.09.2026
Štofírová Želmíra 11/57 Zmluva 31.05.2026
Pelechová Magda Mgr. 11/56 Zmluva / dodatok č. 1 10.05.2026
Čorbová Agnesa 11/55 Zmluva / dodatok č. 1 25.04.2026
Kuba František 11/54 Zmluva 24.04.2026
Halcin Radoslav 11/53 Zmluva / dodatok č.1 27.03.2046
Škovranová Mária 11/52 Zmluva / dodatok č. 1 30.08.2036
Packová Elena 11/51 Zmluva 08.02.2026
Danko Roland 11/50 Zmluva 31.12.2045
Orlovská Margita 11/49 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2035
Kolková Mária 11/48 Zmluva / dodatok č. 1 15.06.2035
Čontoš Martin 11/47 Zmluva 18.01.2025
Platko František 11/46 Zmluva 01.01.2025
Trojanovičová Monika 11/45 Zmluva / dodatok č. 1 25.05.2035
Lindvai Štefan 11/44 Zmluva/dodatok č. 2 01.01.2045
Halušková Kristína Ing. 11/43 Zmluva 01.01.2025
Hajdu Marián 11/42 Zmluva 01.01.2035
Chovan František 11/41 Zmluva/dodatok č.2 02.10.2052
Puzder Jozef 11/39 Zmluva 01.01.2022
Edrich Mária 11/38 Zmluva 01.01.2032
Kelbel Miroslav 11/37 Zmluva 01.01.2033
Maňová Marcela 11/36 Zmluva 29.10.2030
Köverová Alžbeta 11/35 Zmluva/ Dodatok č.2 08.01.2040
Horváth Marek 11/34 Zmluva/ dodatok č.2 01.01.2048
Horváth Marek 11/33 Zmluva / dodatok č. 1, dodatok č. 2/dodatok č.3 01.01.2043
Horváthová Jana 11/31 Zmluva 21.07.2028
Kiráľ František 11/30 Zmluva 01.01.2024
Kupková Dorota 11/28 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Kupková Dorota 11/27 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Takáčová Jana 11/26 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Hegedušová Viera 11/25 Zmluva 01.01.2035
Vašková Viera 11/24 Zmluva / dodatok č. 1 02.01.2036
Palenčárová Regína 11/23 Zmluva / dodatok č. 1 13.04.2036
Turták Jozef 11/22 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2027
Kovaľan Jozef 11/21 Zmluva / dodatok č. 1 / dodatok č. 2 01.01.2029
Bendik Jozef 11/20 Zmluva 13.05.2021
Prokop Jozef 11/19 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2035
Kiššová Eva 11/18 Zmluva / dodatokč. 1 07.10.2034
Bugoš Štefan 11/17 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Lipková Margita 11/16 Zmluva 01.01.2033
Koverová Alžbeta 11/15 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Tkáčová terézia 11/14 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2043
Brugošová Marta 11/13 Zmluva 01.01.2023

Vincová Jana Ing.

11/12 Zmluva 01.01.2033
Vargová Terézia 11/11 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2034
Labancová Silvia 11/09 Zmluva 06.04.2025
Hegedúšová Emília 11/08 Zmluva / dodatok č. 1 01.08.2025
Miklošová Edita 11/07 Zmluva 03.07.2035
Tomoryová Adela 11/06 Zmluva / Zmluva 24.05.2046
Vašková Viera 11/05 Zmluva / dodatok č. 1 06.04.2036
Siklenková Magdaléna PhDr. 11/04 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2038
Gáborová Anna 11/03 Zmluva 01.01.2028
Héger Ondrej 11/02 Zmluva/ dodatok č. 1 01.01.2039
Badžo Koloman 11/01 Zmluva 01.01.2021


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu