Cintorín - nájomné zmluvy - sektor 7

NÁJOMCA HROBOVÉ MIESTO ZMLUVA / DODATOK ZAPLATENÉ DO:
Kocur Jaroslav 07/229 Zmluva 13.10.2036
Štefanová Vlasta MUDr. 07/228 Zmluva / dodatok č. 1 22.03.2036
Obrazová Júlia 07/227 Zmluva 29.09.2034
Hegedušová Margita 07/226 Zmluva 06.11.2033
Bozogáňová Mária 07/225 Zmluva 07.10.2023
Vozár Milan 07/224 Zmluva 01.01.2026
Miklošová Alžbeta 07/223 Zmluva 01.01.2025
Matis Ondrej 07/222 Zmluva / dodatok č. 1 26.02.2028
Šimonovičová Gabriela 07/221 Zmluva/ dodatok č.1 01.01.2043
Fedorová Bernárdína 07/220 Zmluva 01.01.2024
Nagy Mikuláš 07/219 Zmluva 01.01.2033
Beliová Margita 07/218 Zmluva 01.01.2023
Horváth Marek 07/217 Zmluva/ dodatok č.2 01.01.2043
Stupár František 07/216 Zmluva 01.01.2023
Varga Ján 07/215 Zmluva 01.01.2021
Kiráľová Ružena 07/213 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2024
Hégerová Mária 07/212 Zmluva / dodatok č. 1 / dodatok č. 2 01.01.2033
Soltész Roman Ing. 07/211 Zmluva 31.12.2032
Soltész Roman Ing. 07/210 Zmluva 31.12.2032
Soltész Roman Ing. 07/209 Zmluva 31.12.2022
Soltész Roman Ing.  07/208 Zmluva 30.06.2043
Baranová Mária 07/207 Zmluva 01.01.2021
Baranová Mária 07/206 Zmluva 01.01.2021
Matisová Margita 07/204 Zmluva 31.12.2033
Kertés Dušan 07/203 Zmluva 01.01.2024
Behun Marián 07/200 Zmluva / dodatokč.1 10.10.2044
Sasfai Mikuláš 07/199 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Štofková Martina 07/198 Zmluva / dodatok č. 1, dodatok č. 2, dodatok č. 3 01.01.2024
Semanová Anna 07/196 Zmluva 01.01.2023
Lipková Margita 07/195 Zmluva 13.08.2033
Vargová Gizela 07/194 Zmluva / dodatok č. 1 14.08.2037
Čorba Mikuláš 07/193 Zmluva 01.01.2023
Dudáš Štefan 07/190 Zmluva 01.01.2033
Angyalová Margita 07/189 Zmluva / dodatok č. 1 27.08.2027
Soltész Roman Ing. 07/188 Zmluva 31.12.2032
Vargová Margita 07/187 Zmluva / dodatok č.1 20.03.2041
Gregorová Elena 07/185 Zmuva / dodatok č. 1 22.09.2033
Francanová Helena 07/183 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2028
Hajduček Ján 07/179 Zmluva / dodatok č. 1 20.12.2038
Orlovská Margita 07/178 Zmluva 01.01.2033
Orlovská Margita 07/177 Zmluva 01.01.2033
Čontošová Mária 07/176 Zmluva 01.01.2023
Vašková Irena 07/175 Zmluva / dodatok č. 1 24.06.2030
Tóth Jozef 07/173 Zmluva 16.08.2040
Matis Michal 03/172 Zmluva 01.01.2025
Verníček Maroš 03/171 Zmluva 01.01.2043
Platko František 03/169 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Brugošová Irena 03/168 Zmluva 31.12.2032
Kokindová teréyia 07/166 Zmluva 16.05.2025
Pachingerová Jolana 07/163 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Grega František 07/161 Zmluva 01.01.2033
Vybranec Pavol 07/160 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2037
Vybranec František 07/159 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2037
Vargová Alžbeta 07/157 Zmluva 11.05.2028
Fekete Ladislav 07/154 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2026
Chovan František 07/152 Zmluva / dodatok č. 1/dodatok č.2 01.01.2053
Bartko Ladislav 07/150 Zmluva 01.01.2033
Vargová Margita 07/149 Zmluva 01.01.2023
Vargová Margita 07/148 Zmluva 01.01.2023
Kulichová Vlasta 07/147 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Brestovičová Anna 07/145 Zmluva 01.01.2033
Kupková Dorota 07/143 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Odermarský Rastislav 07/142 Zmluva 01.01.2033
Kažimírová Margita 07/141 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Brugošová Mária 07/140 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Vašková Magdaléna 07/138 Zmluva 21.03.2027
Imrišková Eva 07/137 Zmluva / dodatok č. 1/ dodatok č.2 24.07.2029
Medveová Irena 07/136 Zmluva 01.01.2033
Balogová Soňa 07/135 Zmluva 04.03.2024
Nemcová Jarmila 07/134 Zmluva 01.01.2024
Figura Štefan 07/132 Zmluva 01.01.2023
Labašová Monika MUDr. 07/131 Zmluva 01.01.2024
Mihaličová Paulína 07/130 Zmluva 01.01.2023
Mihaličová Paulína 07/129 Zmluva 01.01.2023
Šoltés Ladislav 07/127 Zmluva 01.01.2024
Hricová Tatjana 07/124 Zmluva 01.01.2021
Ivan Štefan 07/123 Zmluva 31.12.2025
Kliková Mária 07/122 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2053
Miľová Mária 07/121 Zmluva / dodatok č. 1 , dodatok č. 2/ dodatok č.3 01.01.2043
Doboš Ján 07/118 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Takáčová Helena 07/116 Zmluva / dodatok č.1 19.12.2041
Šoltésová Kristína 07/114 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2030
Matyiová Viera 07/113 Zmluva 01.01.2023
Takáč František 07/109 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Lesay Milan 07/108 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Topoľčanský Milan 07/107 Zmluva 01.01.2023
Kiráľová Anna 07/105 Zmluva 01.01.2033
Knap Štefan 07/104 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Roba Stanislav 07/103 Zmluva 01.01.2023
Verebová Veronika 07/102 Zmluva 01.01.2023
Semanová Anna 07/100 Zmluva 01.01.2023
Džubiková Marta 07/99 Zmluva 01.01.2033
Herrgottová Anna 07/93 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Oroszová Ľudmila 07/90 Zmluva 01.01.2024
Feketeová Anna 07/89 Zmluva 01.01.2022
Pachingerová Jolana 07/88 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Roba Stanislav 07/87 Zmluva 01.01.2023
Bojkunová Mária 07/84 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2040
Platková Alžbeta 07/83 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Mrázklo František 07/80 Zmluva 01.01.2023
Mrázko František 07/79 Zmluva 01.01.2023
Ficzeri Jozef 07/76 Zmluva 01.01.2033
Kuruc Ján 07/73 Zmluva 01.01.2023
Rybárová Mária 07/72 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Rakošová Mária 07/69 Zmluva 01.01.2023
Tóthová Irena 07/67 Zmluva 25.07.2024
Tóthová Irena 07/66 Zmluva 25.07.2024
Mihlíková Jarmila 07/65 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Rybárová Mária 07/64 Zmluva 01.01.2023
Vargová Margita 07/63 Zmluva 01.01.2023
Kochaníková Terézia 07/62 Zmluva 01.01.2030
Matis Cyril 07/60 Zmluva 01.01.2020
Beregsasiová Alžbeta 07/59 Zmluva 01.01.2023
Grác František 07/58 Zmluva 01.01.2024
Študenc František 07/56 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Kover Marek 07/53 Zmluva 01.01.2023
Šoltés Maroš 07/52 Zmluva 31.12.2024
Valiková Jana 07/50 Zmluva 01.01.2029
Beréš Ladislav 07/48 Zmluva 01.01.2033
Jarčušková Mária 07/45 Zmluva / dodatok č. 1 29.07.2021
Martinkových Adolf 07/44 Zmluva 01.01.2033
Bojkunová Mária 07/43 Zmluva 01.01.2028
Kiráľová Katarína 07/42 Zmluva / dodatok č.1 01.01.2033
Takáč Pavol 07/41 Zmluva 01.01.2037
Doboš Ján 07/40 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Kliková Mária 07/39 Zmluva 01.01.2029
Klik Stanislav 07/38 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2039
Kertés Peter 07/37 Zmluva 01.01.2024
Kotíková Terézia 07/36 Zmluva 01.01.2024
Zupková Marta 07/33 Zmluva 01.01.2032
Hegerová Anna 07/32 Dodatok č. 1 10.11.2028
Bojkunová Mária 07/30 Zmluva 01.01.2023
Švihurová Mária 07/29 Zmluva / dodatok č. 1, dodatok č. 2 01.01.2033
Kováčová Mária 07/27 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Sasfaiová Terézia 07/26 Zmluva / dodatok č. 1, dodatok č. 2 31.12.2032
Kažimírová Regína 07/24 Zmluva 01.01.2030
Kažimírová Regína 07/23 Zmluva 01.01.2030
Horňáková Anna 07/22 Zmluva 01.01.2023

Horváthová Anna Ing.

07/21 Zmluva 17.06.2038
Horváth Štefan 07/20 Zmluva 17.06.2018 !!!
Kuncová Viera Ing. 07/17 Zmluva 01.01.2033
Bodnárová Marta 07/16 Zmluva / dodatok č.1 01.01.2053
Ganociová Margita 07/15 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2021
Ganocziová Margita 07/14 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2023
Stachowová Mária 07/13 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2024
Stachowová Mária 07/12 Dodatok č. 1 01.01.2024
Feketeová Anna 07/11 Zmluva 01.01.2023
Kuncová Viera Ing. 07/10 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2033
Muller Michal 07/09 Zmluva 01.01.2023
Rybárová Mária 07/07 Zmluva 01.01.2029
Dušenka Vasil 07/06

Zmluva

31.12.2023
Šimko Július 07/05 Zmluva 01.01.2033
Hake Ľubomír 07/04 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2035
Béreš Ladislav 07/03 Zmluva 01.01.2029
Platková Alžbeta 07/02 Zmluva 31.12.2026
Sabatková Marta 07/01 Zmluva / dodatok č. 1 01.01.2028


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu