Do pozornosti nájomcom hrobových miest na pohrebisku v našej mestskej časti

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (cintoríne) - hrobu, náhrobku, rámu, lavičky- ako aj  všetkých prác nad rámec bežnej údržby hrobových miest, je potrebný súhlas Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Krásna a pri realizácii zároveň písomné povolenie vstupu na cintorín. Tlačivo je k dispozícii na miestnom úrade v kancelárii 1. kontaktu alebo v kancelárii č.3 na 1. poschodí.  Prípadné bližšie  informácie na telefónnych číslach 055/6852 874, 0905 342 544, 055/7299. 740.


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu