Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice

Aj v roku 2020 požiadal futbalový klub Krásnej FK Krásna   mesto Košice o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. FUT5VZN/2020  vo výške 2 902,- € a poukázaná na transparentný  účet FK Krásna vedený vo FIO banke  č. SK82 8330 0000 0022 0182 3539 

Projekt podporilo mesto Košice


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu