Poďakovanie Mestu Košice

Futbalový klub Krásnej FK Krásna  požiadal mesto Košice o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 2019000749  vo výške 3 315,- € a poukázaná na účet FK Krásna č. SK55 5600 0000 0024 8581 8001  dňa 4.6.2019. Finančné prostriedky boli použité na  čiastočné krytie prevádzkových nákladov súvisiacich s činnosťou mládežníckych futbalistov v kategóriách U15- U19, na správu a údržbu ihriska, dodávku médií, na bežné opravy a údržbu a odmeny trénera. FK Krásna uhradil faktúru č 1116900019 na vyššie uvedený účel vo výške 4 318,62 € dňa 8.11.2019. Mestu Košice vyjadrujeme úprimné poďakovanie za finančnú podporu vďaka ktorej sa nám podarilo zabezpečiť plynulý chod klubu a vhodné podmienky na trénovanie.


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu