ĎAKUJEME mestu Košice za podporu

Futbalovému klubu  FK Krásna bola v roku 2021 z rozpočtu mesta Košice na základe zmluvy č. FUT 12VZN/2021  poskytnutá dotácia  vo výške 2463 EUR. Finančné prostriedky boli poukázané na transparentný  účet FK Krásna vedený vo FIO banke  č. SK82 8330 0000 0022 0182 3539  a v zmysle zmluvy boli určené na financovanie mládežníckeho športu v súlade s účelom zmluvy.

ĎAKUJEME  mestu Košice za podporu.Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu