Zápisnice z rokovaní komisií MZ

Od 1. februára 2021 sú zápisnice z rokovaní komisií zverejňované v záložke jednotlivých komisií.

Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravia:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 24.8.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa9.3.2020
Zápis z rokovania komisie zo  dňa 29.5.2019

Komisia školstva, médií a vzdelávania:
Zápis z rokovania komisie a redakčnej rady zo dňa 3.4.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 26.3.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 6.3.2019

Komisia pre kultúru a šport:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 5.5.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.11.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 27.5.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 29.4.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 21.3.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.2.2019

Komisia financií a správy majetku:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 10.08.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 18.05.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 10.02.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 2.12.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 19.11.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 8.10.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 14.8.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 14.5.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 24.1.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 25.2.2019

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 24.08.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.02.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 6.11.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 15.5.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 11.2.2019

Komisia verejného poriadku
Zápis z rokovania komisie zo dňa 25.11.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 16.9.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.6.2019

Komisia na ochranu verejného záujmu
Zápis zrokovania komisia zo dňa 8.10.2019

KOMISIE MZ  2014-2018
Finančná komisia
:
Zápis z rokovania finančnej komisie zo dňa 10.9.2018

Stavebná komisia:

Zápis z rokovania stavebnej komisie zo dňa 08.08.2018
Zápis z rokovania stavebnej komisie zo dňa 04.09.2018

Komisia na ochranu verejného záujmu a legislatívy

Komisia verejného poriadku a sťažností

Sociálna a zdravotná komisia

Kultúrna a mediálna komisia

Športová komisia


  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 17:00
  Utorok 08:00 - 16:00
  Streda 08:00 - 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 08:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  055 / 6852 874
  podatelna@kosicekrasna.sk

  Infoúrad
  Návštevnosť
  Kalendár odvozu odpadu