Zber vianočných stromčekov

 04.01.2024

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a  spoločnosťou KOSIT, a.s. zabezpečila pre obyvateľov Krásnej  zber vianočných stromčekov, ktorý bude prebiehať v termíne od 11. januára do 28. februára 2024. Stromčeky očistené od ozdôb môžete umiestniť na stanovištiach:

p.č. 1646/149 v lokalite IBV Pri mlyne pri križovatke Urbárskej a Pollovej ulice
p.č. 5212 na parkovisku pri cintoríne na Smutnej ulici
p.č. 6806 pri armádnom brode cez rieku Hornád na ulici Pri Hornáde

Ak nemáte možnosť odniesť stromček na zberné stanovište, môžete využiť aj mobilný zber v termínoch : 16.1.,23.1., 30.1.,  6.2., 13.2.2024 (utorky). Živé vianočné stromčeky (bez ozdôb, reťazí a pod.) je potrebné vyložiť pred rodinný dom iba v stanovených termínoch do 7.00 hod. a nahlásiť adresu telefonicky na č. 055/6852874 alebo e-mailom na sekretariat@kosicekrasna.sk.

Vianočné stromčeky môžete využiť aj vo vašej záhrade – spôsobov je hneď niekoľko. Napr. :
-           v
 tzv. permakultúre je snaha využiť čo najväčšie množstvo materiálu, ktorý by sa inak musel vyvážať v podobe odpadu.
-           využiť môžete celý vianočný stromček, ktorý napríklad v rohu záhrady poskytne úkryt drobným živočíchom a po jeho rozpade zúrodní okolitú pôdu.
-           konáre môžu po zime vytvoriť dočasnú záhradnú cestičku, ktorá uľahčí pohyb po záhrade. Zakopané konáre prirodzene prevzdušňujú pôdu a priaznivo pôsobia na rast koreňového systému okolitých rastlín.
-           využitie na kompost a mulč – vrstva mulču sa postupne rozkladá a obohacuje pôdu.
-           kmene stromčekov dobre poslúžia ako palivo, či skvelá opora pre popínavé rastliny.

Prosíme, pomôžte nám aj  takýmto spôsobom zabezpečiť  čistotu  v Krásnej. Ďakujeme.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu