Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o.

Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o. za roky 2012-2015

Správa nezávisleho audítora je zverejnená v súlade s § 33 ods. 4 a § 36 zákona č. 213/1997 Z. z.o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.


  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 17:00
  Utorok 08:00 - 16:00
  Streda 08:00 - 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 08:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  055 / 6852 874
  podatelna@kosicekrasna.sk

  Infoúrad
  Návštevnosť
  Kalendár odvozu odpadu