Heraldika

V súčasnosti presný názov znie: Košice - mestská časť Krásna. Pôvodne to bola samostatná dedina. V minulosti súčasťou Krásnej boli Opátske, Széplakapáti. Hromadná cestná dedina sa vyvinula z cestnej radovej dediny. Leží 191 metrov nad morom, vzdialená 9,5 km od centra Košíc.

Za vlády kráľa Gejzu II. vzniklo v obci, na majetku Abovcov, opátstvo benediktínov, posvätené v roku 1143 jágerským biskupom Martýriusom. Opátstvo zaniklo za reformácie /pred r. 1537/. Celá obec však nikdy nebola majetkom opátstva. Kráľ Ferdinand I. nakoniec opátsky podiel v obci daroval trnavským jezuitom, ktorí ho užívali veľmi krátko. Až po obnovení trnavského kolégia sa ho opäť ujali.

Počas tureckej okupácie a stavovských nepokojov bola obec spustošená. V roku 1715 mala štyri a v roku 1720 len tri poddanské rodiny. V stredoveku bola známa vinohradníctvom. Dedina Krásna nad Hornádom sa po roku 1945 stala mestskou časťou Košíc.

Na kopci za dedinou sú zrúcaniny stredovekého kláštora benedektínov, ktorý bol založený pred rokom 1143.

V obci sa nachádzajú ďalšie historické budovy:
- rokoková kúria - postavená v roku 1773
- klasicistná kúria (č.33)
- klasicistný kaštieľ - postavený v roku 1780
- klasicistná budova katolíckej fary - postavená v roku 1791
- kostol - postavený v roku 1935
- prícestná kaplnka pri kostole - z polovice 19. storočia

Krásna nad Hornádom sa uvádza v dokumentoch:
- r. 1219 - abbas de Zebloc, Zebloc
- r. 1255 - Sceplok
- r. 1280 - monast. Zceplak (Sceplok)
- r. 1288 - villa Zeplak
- r. 1327 - poss. Zyplok, Sceplok (pri osobnom mene)
- r. 1328 - Zeplak
- r. 1330 - Zeplak
- r. 1332 - Zeplak
- r. 1335 - poss. Sceplok, Sceplak, villa Zeplak
- r. 1337 - Zeplak
- r. 1808 - Szýplak
- r. 1906 - Siplak
- r. 1918 - Krásna nad Hornádom, úradný názov

Opátska, Széplakapáti sa uvádza v dokumentoch:
- 1427 - Apathy, portálny súpis
- 1773 - Széplak - Apíthi, lexikón
- 1808 - Opácka, uvádza Niederle, nesprávny názov
- 1906 - Opatská, ľudovo Opácka, "Opacka strana Siplaka", uvádza Czambel

Uznesením č. 17 zo dňa 29. 5. 2000 schválilo miestne zastupiteľstvo návrh erbu a zástavy, ktorý vypracoval Gabriel Kladek. V roku 2000 bol Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Mestskú časť Krásna schváleny erb a vlajka. Tieto heldické symboly sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-134/2000.

Popis erbu :

V modrom štíte vpravo na striebornom komannom stĺpe strieborné osemšpicové koleso, vľavo zlatý lev v rovnakej zbroji, v labách so striebornou tŕňovou bezlistou vetvičkou ukončenou tromi červenými zlatostredovými a striebrokalíšnymi ružami.

Popis vlajky:

2 : 3 červeno-zlato-červené a strieborno-modro-strieborné zvislé pruhy s horným striedavým lemovaním modrej a zlatej, ukončenie tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu