Zmena organizácie dopravy - Keldišova

 29.04.2024

Oznamujeme všetkým vodičom prechádzajúcim po ceste II/552 po Ukrajinskej ulici v Košiciach Krásnej, že pri odbočovaní na Keldišovu ulicu od 1. mája 2024 dôjde k zmene organizácie dopravy: z Ukrajinskej ulice nebude možné odbočiť na Keldišovu ulicu z dôvodu jej zjednosmernenia.

Na Keldišovu ulicu sa budete môcť dostať z križovatky Ukrajinská - Golianova, z Ukrajinskej ulice po odbočení doprava na Golianovu, v smere zo Slaneckej cesty Mestskej časti – Nad jazerom po odbočení doľava. K projektovej dokumentácii trvalého dopravného značenia vydal súhlasné záväzné stanovisko Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach, na základe ktorého použitie dopravného značenia určil Cestný správny orgán Mesta Košice, Referát dopravy.Zoznam aktualít:

1 2 3 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu