Príspevok za ubytovanie - Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

 01.04.2022

Dôležité upozornenie ! Tí, ktorí poskytli ubytovanie vojnovým utečencom z Ukrajiny, pričom  utečenec má štatút odídenca alebo v dokladoch vyznačené dočasné útočisko,  prenajímateľ - vlastník nehnuteľnosti t.j oprávnená osoba môže do  7.  apríla 2022   doručiť na príslušnú mestskú časť, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza - zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencom z Ukrajiny a všetky ďalšie povinné prílohy a náležitosti.

MV SR na svojej stránke  priebežne  aktualizuje  a dopĺňa usmernenia pre oprávnené osoby aj  obce vo veci uplatnenia nároku a spôsobu vyplácania príspevku za ubytovanie. Odporúčame sledovať  https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 >
  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 17:00
  Utorok 08:00 - 16:00
  Streda 08:00 - 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 08:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  055 / 6852 874
  podatelna@kosicekrasna.sk

  Infoúrad
  Návštevnosť
  Kalendár odvozu odpadu