Plánované aktivity rodinného centra PIMPOLLO v roku 2019

Hudobná škola YAMAHA   - Predškolské hudobné programy pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov . Výučba jednotlivých programov vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Výučba je pomocou tematických piesní, rytmických hier, elementárnej hry na hudobné nástroje, pohybovej hry spojenej s počúvaním hudby, výtvarnej a pracovnej činnosti, poznávania sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností. Preži hudbu

Halúzka  - Krúžok ľudového tanca Halúzka  je určený pre deti od 3 do 6 rokov. Deti sa na hodinách zoznamujú s folklórom formou, ktorá je blízka ich veku – prostredníctvom detských hier a jednoduchých tancov  a piesní nielen z východného Slovenska. Viac informácií záskate TU

" Spoločne a navzájom" - cvičenie na hudbu s váhou vlastného tela, ale ja s rôznymi cvičebnými pomôckami je určené pre všetky vekové kategórie

Narodeninové oslavy a párty


Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu