Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

 14.09.2022

Mestská časť Košice-Krásna bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých ( PIAAC-Programme for the International Assenssment of Adult Competencies ). Výskum realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V termíne od 5.9.2022 do 31.3.2023 externí opytovatelia z NIVAM uskutočnia rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach  v našej mestskej časti. Budú sa preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom. Rozhovory zaznamenajú do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými získanými informáciami sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a budú považované za prísne dôverné.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu