Kontajnery na BIOODPAD 2024

 15.01.2024

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2024:

2. marec
6. apríl
4. máj
1. jún
6. júl
3. august
7. september
5. október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať:kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 
Dovoľujeme si Vás  požiadať o dôsledné triedenie odpadov, aby sa v objednanom VOK nachádzali len biologicky rozložiteľné odpady a aby neboli  zmiešané s inými druhmi odpadov, ktoré by mohli znehodnotiť BRKO a jeho následné využitie v mestskej kompostárni.
Odpad nesmie byť vo vreciach !!!

Na dodržiavanie podmienok ukladania bioodpadu bude dohliadať poverený zamestnanec MÚ !!!


Zoznam aktualít:

1 2 3 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu