Dislokovaná podateľňa mesta Košice

 23.05.2022

S cieľom priblíženia úradov miestnej samosprávy obyvateľom mesta, ktorí sú zároveň obyvateľmi príslušnej mestskej časti  zriadilo mesto Košice svoju dislokovanú podateľňu na MÚ  MČ Košice-Krásna.  Úradné hodiny sú totožné s úradnými hodinami nášho MÚ. Dislokovaná podateľňa umožňuje preberať neelektronické podania obyvateľov adresované mestu Košice okrem oznámení a listín podľa zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a oznámení týkajúcich sa daňových záležitostí.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu