Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Úradná tabuľa

Pozývame Vás na XXXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 26.septembra  2018 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18. Program zasadnutia si môžete pozrieť  TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.09.2018 08:14
Upravil: Marta Petrušová, 20.09.2018 08:17

Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 19.09.2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 19.09.2018 16:44
Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 20.08.2018 08:04
Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:03
Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:02
Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:00


Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.08.2018 09:02

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - 31.05.2018
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany". Viac informácii o účele vyvlastnenia, vyvlastňovateľovi a predmete vyvlastnenia získatu TU.

Vytvoril: admin, 31.05.2018 14:42
1-0 z 0
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.9.2018

Pozývame Vás na XXXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 26.septembra  2018 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18. Program zasadnutia si môžete pozrieť  TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.09.2018 08:14
Upravil: Marta Petrušová, 20.09.2018 08:17
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Krásna na II. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Krásna na II. polrok 2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 19.09.2018 16:45
Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 19.09.2018

Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 19.09.2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 19.09.2018 16:44
Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018

Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 19.09.2018 14:49
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - povinne zverejňované informácie a dokumenty

Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií (11.09.2018)

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (11.09.2018)

Odvolanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (11.09.2018)

Oznámeni o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov (10.09.2018)

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (27.08.2018)

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je potrebné doručiť elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk

Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodoch v Mestskej časti Košice- Krásna

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018
V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má 5 352 obyvateľov.
 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča

Podanie kandidátnych listín

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 16.08.2018 12:47
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 18.09.2018 14:54

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Barp

Kočis Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS