Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2020 :

18. apríl
2. a 16.  máj
13. a 27.  jún
11. júl
1. a 15.  august
5. a 19.  september
3. a 31.  október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad!

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2020- ZMENA : 
Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. Od septembra 2020 budú VOK umiestnené vo dvore za miestnym úradom, ktorý bude obyvateľom prístupný v čase do 8.00 do 19.00 hod. Dôvodom zmeny stanoviska je nedisciplinovanosť niektorých občanov pri umiestňovaní odpadu mimo zberných nádob, v niektorých prípadoch zneužívanie zberu právnickými subjektami. Zber odpadu bude kontrolovaný a časovo regulovaný pracovníkmi MČ. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom !

Termín

 

Umiestnenie

28.02.-   06.03.2020

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu)

27.03.- 03.04.2020

 

Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova

08.05.- 15.05.2020

 

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

05.06.- 12.06.2020

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)

03.07.-10.07.2020

 

Štrková  č. 25, Prašná č.6

31.07. - 07.08.2020

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12

28.08.-  04.09.2020

Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice)

25.09.- 02.10.2020

 

Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.

23.10 - 30.10.2020

 

Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.

20.11 - 27.11.2020

 

Dvor za Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Krásna v čase od 8.00 do 19.00 hod.

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.02.2019 11:32
Upravil: Marta Petrušová, 23.09.2020 16:14

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS