Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Aj v roku 2020 požiadal futbalový klub Krásnej FK Krásna   mesto Košice o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. FUT5VZN/2020  vo výške 2 902,- € a poukázaná na transparentný  účet FK Krásna vedený vo FIO banke  č. SK82 8330 0000 0022 0182 3539 (prezri účet).

  Projekt podporilo mesto Košice 

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.07.2020 14:47
Upravil: Marta Petrušová, 24.07.2020 10:54

Futbalový klub Krásnej FK Krásna  požiadal mesto Košice o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 2019000749  vo výške 3 315,- € a poukázaná na účet FK Krásna č. SK55 5600 0000 0024 8581 8001  dňa 4.6.2019. Finančné prostriedky boli použité na  čiastočné krytie prevádzkových nákladov súvisiacich s činnosťou mládežníckych futbalistov v kategóriách U15- U19, na správu a údržbu ihriska, dodávku médií, na bežné opravy a údržbu a odmeny trénera. FK Krásna uhradil faktúru č 1116900019 na vyššie uvedený účel vo výške 4 318,62 € dňa 8.11.2019. Mestu Košice vyjadrujeme úprimné poďakovanie za finančnú podporu vďaka ktorej sa nám podarilo zabezpečiť plynulý chod klubu a vhodné podmienky na trénovanie.

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 30.12.2019 14:55
Upravil: Marta Petrušová, 02.01.2020 08:18

FK Krásna ponúka pohyb pre deti a mládež
Futbalový klub FK Krásna, o. z. ponúka pre chlapcov a dievčatá do 18 rokov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice- Krásna možnosť bezplatne využívať malé futbalové ihrisko v areáli futbalového štadióna, Golianova 27. Futbalové miniihrisko je možné využívať vždy v piatok v čase od 14.00 do 17.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u správcu futbalového štadióna od 1. februára 2018.

Vytvoril: admin, 30.01.2018 10:07

Memorandum o spolupráci pri rozvoji mládežníckeho futbalu
Dňa 28.07.2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri rozvoji mládežníckeho futbalu medzi Mestskou časťou Košice- Krásna, FK Krásna a Futbalovou akadémiou Vladimíra Janočka - JANOČKO ACADEMY, viac TU.

Vytvoril: admin, 08.08.2017 09:17

OZNÁMENIE A POZVÁNKA
Krásňansky futbalový klub FK KRÁSNA pokračuje od 2. januára 2017 ďalej vo svojej športovej činnosti s novým prezidentom a novou Správnou radou. Našou prioritou je zabezpečiť úspešné pokračovanie našich mládežníckych družstiev žiakov a dorastencov v rozbehnutých súťažiach a príprava zostavy „A“ mužstva na sezónu 2017/2018.
Od 2.1.2017 na základe mandátnej zmluvy a uznesenia členskej schôdze bola zvolená nová Správna rada futbalového klubu FK KRÁSNA v zložení Pavol Hake - prezident (0910 658 985, hakepavol64 @ gmail.com), Jaroslav Poloha - I. viceprezident (0903 622 108), JUDr. Marek Kažimír - II. viceprezident / ISSF klubový manažér (0905 408 305, starosta @ kosicekrasna.sk). Realizačný tím: Mgr. Marek Beregsászi - tréner starších žiakov U15 ( tímový manažér), Štefan Hoza - tréner - staršieho dorastu U19 (tímový manažér)
a Štefan Timko - vedúci mužstva staršieho dorastu U19
Zárov​eň si vás dovoľujeme pozvať na prvý domáci jarný zápas medzi dorastencami FK KRÁSNA a KAC  Jednota Košice, ktorý sa uskutoční v nedeľu 2. apríla 2017 o 10.30 hod. na futbalovom štadióne v Krásnej.

Vytvoril: admin, 30.01.2017 10:29
1-5 z 5
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS