Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Úradná tabuľa
Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017- zverejnenie návrhu

Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh záverečného účtu za rok 2017, vrátane prílohy- hodnotiacej správy.

01.06.2018 12:05
Powered by: Ultracode CMS