Úradná tabuľa
Výzva obyvateľom

Mestská časť Košice- Krásna, vzhľadom na neúnosnú situáciu pri vysypávaní odpadu okolo veľkokapacitného kontajnera na ul. 1 mája, vyzýva obyvateľov, aby likvidovali odpad iba jeho vhodením do kontajnera a nie ponechaním odpadu v jeho v okolí. Mestská časť Košice- Krásna po dohode s mestom Košice od zajtra - 14.03.2017 umiestni v tejto lokalite ďalšie dva veškokapacitné kontajnery.
Ďakujeme za pochopenie.

13.03.2017 09:48
Powered by: Profistranky CMS