Úradná tabuľa
Vyhlásenie zákaziek podľa § 117 ZVO

1.) "Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2017" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

2.) "Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017- 2018" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

20.03.2017 14:45
Powered by: Profistranky CMS