Úradná tabuľa
Výberové konanie - referát správy miestnych komunikácií

Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie. Spôsob výberu uchádzača: uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent správy miestnych komunikácii, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína,  údržby tlakovej kanalizácie,  NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 26. januára 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna.Viac informácii TU.


02.01.2018 13:30
Powered by: Ultracode CMS