Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Úradná tabuľa
Územný plán mesta Košice- správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Obstarávateľ- mesto Košice, doručilo Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" spolu s návrhom strategického dokumentu "Územný plán mesta Košice- koncept riešenia". Predmetný dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR spolu so správou http://www.envirotportal.sk. Verejnosť môže do daného dokumentu nahliadnuť, robiť si výpisy a odpisy, ako aj doručiť svoje námietky do 21. dní od zverejnenia informácie o správe.

29.05.2018 09:25
Powered by: Ultracode CMS