Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD - 2018

Mesiac

Dátum pristavenia:

Miesto pristavenia:

Čas pristavenia a odvozu:


Apríl


07.04. , 21.04


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00


Máj


05.05., 19.05.


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00


Jún


02.06., 16.06., 30.06.


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00


Júl


14.07., 28.07.


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00


August


11.08., 25.08.


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00


September


08.09., 22.09.


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00


Október


06.10., 20.10.


Ul. Smutná (parkovisko)


08.00 -16:00

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zberBIOODPADU! Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 16.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ:odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.


Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2018:

Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu.

Termín


Umiestnenie

01.03.-  08.03.2018

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu)


05.04.- 12.04.2018


Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova

03.05.- 10.05.2018


Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

31.05.- 07.06.2018


Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)

28.06.-05.07.2018


Štrková  č. 25, Prašná č.6

26.07. - 02.08.2018


Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12

23.08.-  30.08.2018

Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice)


20.09.- 27.09.2018


Kladenská č.51, Beniakova č.19

18.10 - 25.10.2018


Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41

15.11 - 22.11.2018


Keldišova (armádny brod k Hornádu), IBV Urbárska ( koniec ulice)


02.03.2016 15:20
Powered by: Ultracode CMS