Úradná tabuľa
Nepodpísané uznesenia z XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 13.12.2017
08.01.2018 13:53
Powered by: Ultracode CMS