POZVÁNKA NA XIII. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE- KRÁSNA
Pozývame Vám na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 1. marca 2017 o 14. hod. v Reštaurácií Rubín, Opátska 18 s nasledovným programom. Materiály k bodom programu 1.-12., 13.-17. a 18.- 21..

22.02.2017 11:24

Miestni poslanci zvolení na obdobie rokov 2014-2018

jm,

Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 príjmová a výdavková časť

jm,
Powered by: Profistranky CMS