POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA - 26.04.2017
Pozývame Vás na XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 26. apríla 2017 o 14.00 hod. v reštaurácii Rubín, Opátska 18 s nasledovným programom.
Tešíme sa na stretnutie.

20.04.2017 18:34

ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA - 05.04.2017
Pozývame Vás na V. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 o 14.00 hod. v reštaurácii Rubín, Opátska 18 s nasledovným programom, príloha k bodu 3, príloha k bodu 4.

24.03.2017 11:38

POZVÁNKA NA XIII. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE- KRÁSNA
Pozývame Vám na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 1. marca 2017 o 14. hod. v Reštaurácií Rubín, Opátska 18 s nasledovným programom. Materiály k bodom programu 1.-12., 13.-17. a 18.- 21..

22.02.2017 11:24

Miestni poslanci zvolení na obdobie rokov 2014-2018

jm,

Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 príjmová a výdavková časť

jm,
Powered by: Profistranky CMS