Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na I. polrok 2017

15.03.2017 14:17

Výberové konania MČ Košice Krásna

05.12.2015 13:18

Zamestnanci Miestneho úradu:

28.03.2015 17:31

Miestny úrad  je opäť dostupný aj počas obeda a tzv."starostovskej soboty",

kedy si môžete prísť vybaviť Vaše podnety. Sme vám k dispozícii.

Powered by: Profistranky CMS