Škola ľudového tanca
Kaštiel Krásna, n. o. pozýva všetkých milovníkov ľudového folklóru do školy ľudového tanca, ktorá sa uskutoční v priestoroch kaštieľa už vo štvrtok 25.mája 2017 o 19.00 hod. Lektorom bude skúsený tanečník Peter Vajda s manželkou. Vstupné je 3 eurá.

22.05.2017 17:00

VENUJTE 2 % VAŠEJ DANE Z PRÍJMU PRE KAŠTIEĽ KRÁSNA
Kaštieľ Krásna, n. o., sa dlhodobo a systematicky venuje záchrane krasňanského kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa plánuje nezisková organizácia Kaštieľ Krásna, n. o. začať s prípravnými prácami na obnove a záchrane hrobky grófov Meškovcov, ktorá sa nachádza na krásňanskom cintoríne. Ak máte záujem pomôcť pri získavaní finančných zdrojov potrebných na spolufinancovanie rekonštrukcie hrobky Meškovcov, dovoľujeme si Vás osloviť, aby ste pri svojom rozhodovaní zvážili poskytnutie 2% Vašej dane z príjmov pre neziskovú organizáciu Kaštieľ Krásna.
Za každý príspevok Vám ďakujeme.

28.03.2017 11:12

Štatút neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna n. o.

18.12.2016 18:35
Powered by: Profistranky CMS