Rodinné centrum Pimpollo - program marec
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás aj novom roku pripravilo zaujímavý program na celý mesiac marec i nové tvorivé dielne.
Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškoského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".

05.02.2017 13:29
Powered by: Profistranky CMS