Rodinné centrum Pimpollo - program MÁJ
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás aj novom roku pripravilo zaujímavý program na celý mesiac apríl i nové tvorivé dielne.
Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


10.05.2017 16:35

Rodinné centrum Pimpollo - program APRÍL
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás aj novom roku pripravilo zaujímavý program na celý mesiac apríl i nové tvorivé dielne.
Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


05.04.2017 10:08
Powered by: Profistranky CMS