AKTUALITY
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 26.1.2018

 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 26.01.2018

Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna pozýva občanov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v piatok 26. januára 2018 o 16.00 hod. v zasadačke miestneho úradu, Opátska 18. Materiály na rokovanie si môžete pozrieť TU

18.01.2018 15:46
Pozvánka na koncert komorného orchestra mládeže efko - 18.02.22018

Pozvánka na koncert komorného orchestra mládeže efko - 18.02.2018
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na koncert komorného orchestra mládeže efko, ktorý je venovaný 875. výročiu prvej písomnej zmienky o Krásnej, 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 100. výročiu vzniku Československej republiky. Na koncerte zaznejú známe diela slovenských a českých hudobných skladateľov. Koncert sa uskutoční v nedeľu 18. februára 2018 v priestoroch Kultúrneho domu, so začiatkom o 16.00 hod. Vstupné je 2,- EUR, deti do 15 rokov zdarma. Vstupenky si môžete zakúpiť od 1. februára 2018 v kancelárii prvého kontaktu na miestnom úrade a v deň koncertu v reštaurácii Rubín. Tešíme sa na spoločný zážitok.

17.01.2018 09:16
Príprava ľadovej plochy

Príprava ľadovej plochy
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna, vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky, začal od 15. januára 2018 s prípravou ľadového klziska, ktoré je umiestnené za miestnym úradom. Žiadame všetkých obyvateľov a návštevníkov športového areálu o dodržiavanie zákazu vstupu na ľadovú plochu počas jej prípravy a čistenia. O možnosti a termínoch verejného korčuľovania vás budeme v predstihu informovať. Ďakujeme za pochopenie.

16.01.2018 13:06
2. Farský rodinný ples - pozvánka

2. Farský rodinný ples - pozvánka
Farnosť sv. Cyrila a Metoda Vás srdečne pozýva na 2. Farský rodinný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. februára 2018 o 15.30 hod. Kaštieli v Krásnej. Vstupné za rodinu je 15,- EUR. Lístky si môžete zakúpiť a bližšie informácie získať na telefónnom čísle: 0918 277 311.

12.01.2018 08:08
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020 - 10.01.2018

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020  - 10.01.2018
Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov zverejnila návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020 tak, aby sa k nemu obyvatelia mohli vyjadriť. Uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu je možné v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice.
- textová časť
- tabuľková časť

10.01.2018 15:24
Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018

Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018
Mestská časť Košice - Krásna v spolupráci so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pozýva stolnotenisových nadšencov na "Stolnotenisový pondelok". Každý pondelok (okrem sviatkov), začíname už od 15. januára do 30. apríla 2018 vždy od 16.00 do 18.00 hodiny si môžete zdarma, bez poplatkov zahrať stolný tenis v telocvični základnej školy. Nutná výbava: raketa a loptičky.

08.01.2018 11:07
Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov

Mesto Košice a Mestská časť Košice – Krásna ponúka občanom možnosť ekologickej likvidácie vianočných stromčekov. Vaše vianočné stromčeky môžete odložiť na určené miesto – betónovú plochu armádneho brodu na ulici Pri Hornáde v termíne od 8.1 do 19.1.2018.

03.01.2018 10:50
Výberové konanie - referát správy miestnych komunikácií

Výberové konanie - referát správy miestnych komunikácií, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína a tlakovej kanalizácie
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie. S
pôsob výberu uchádzača: uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent správy miestnych komunikácii, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína,  údržby tlakovej kanalizácie,  NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 26. januára 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna.Viac informácii TU.

02.01.2018 13:30
Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068

Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky)  na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EUR, najneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženie časovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

28.12.2017 10:25
Pozvánka na 3. Ples Krásňanov

Pozvánka na 3. Ples Krásňanov
Mestská časť Košice- Krásna a Reštaurácia Rubín Vás pozývajú na 3. Ples Krásňanov, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. januára 2018 o 19.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu, Opátska 18. Počas večera do tanca zahrá ľudová hudobná skupina FANTASTIC zo Stropkova a DJ YULIQ.  Pre všetkých hostí je pripravené chutné menu a bohatá tombola. Vstupné je 25 EUR. Vstupenky si môžete zakúpiť od 2. januára 2018 na miestnom úrade, v kancelárii 1. kontaktu. 


20.12.2017 10:42
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Ultracode CMS