AKTUALITY
Rozsudok Okresného súdu v Prešove v prospech neziskovej organizácie Kaštieľa Krásna, n.o.

Rozsudok Okresného súdu v Prešove v prospech neziskovej organizácie Kaštieľa Krásna, n.o.
Okresný súd v Prešove rozsudkom č. 1Cbi/5/2016-249 zo dňa 22. mája 2017  potvrdil pravosť a nespornosť pohľadávok neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna, n.o. voči zhotoviteľovi rekonštrukcie ROPO SK, s.r.o. v rozsahu 48.011,52,- EUR  na opravu reklamovaných vád. Úplné znenie rozsudku si môžete prečítať TU.

25.07.2017 15:10
Kosenie verejných priestranstiev - 29.07.2017

Kosenie verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice- Krásna 29.07.2017
Mestská časť Košice- Krásna začína v sobotu 29. júla 2017 s kosbou verejných priestranstiev. Z tohto dôvodu opätovne vyzývame majiteľov motorových vozidiel, aby z dôvodu možného vzniku škody, neparkovali svoje vozidlá na verejných priestranstvách. Rovnako vyzývame aj nájomcov hrobových miest na cintoríne v Krásnej, aby z dôvodu možného poškodenia zdravia pracovníkov, resp. poškodenia náhrobkov odstránili  kahance a kvety, umiestnené na a  v okolí zriadených náhrobkov.
Ďakujeme za pochopenie

25.07.2017 08:45
Pozvánka pre dobrovoľníkov

Pozvánka pre dobrovoľníkov
Občianske združenie FK Krásna na základe podaných žiadosti o dotáciu získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu futbalovej tribúny. Prezident  FK Krásna Pavol Hake a starosta Mestskej časti Košice- Krásna Marek Kažimír pozývajú dobrovoľníkov a fanúšikov futbalu na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. júla 2017 o 14.00 hod., miestom stretnutia je futbalový štadión na Golianovej 27. Predmetom brigády bude odstránenie a výmena drevených lavíc tribúny. Dobrovoľníkov prosíme, aby si priniesli pracovné rukavice, drôtené kefy a vhodné pracovné oblečenie. Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené.
Vopred ďakujeme za Vašu pomoc.

24.07.2017 13:04
Verejné obstarávanie- zákazky podľa § 117 ZVO - Pollova, Na močidlách

"Cestná komunikácia Pollova, Na močidlách- zrovnanie I. etapy 5cm" - výzva na zaslanie cenovej ponuky a návrh zmluvy o dielo (zverejnené 24.07.2017)

24.07.2017 11:52
Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Zverejnenie stavebného povolenia vo veci výstavby cyklochodníka "Eurovelo 2" pozri TU.

12.07.2017 20:59
Uznesenie č. 511/2017 zo zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 12.06.2017
10.07.2017 09:08
Voľby do VÚC 2017 - informácia pre voliča

Voľby do VÚC 2017 - informácia pre voliča

06.07.2017 10:35
Voľby do VÚC 2017 - rozhodnutie o vyhlásení volieb

Rozhodnutie predsedu národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.07.2017 10:26
Prímestský letný tábor 2017 -program

Prímestský letný tábor 2017 -program
Mestská časť Košice- Krásna organizuje v termíne 24.07.2017 až 11.08.2017 prímestský letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov so zaujímavým programom. Na výlety s obmedzeným počtom detí je potrebné sa prihlásiť na e- mailovej adrese letnytaborkrasna@gmail.com. Bližšie informácie Vám rada poskytne vedúca prímestského letného tábora, Bc. Simona Takáčová na tel. čísle 0904 350 732.

04.07.2017 12:55
Zbierka školských pomôcok

Zbierka školských pomôcok
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža vyhlasuje zbierku školských pomôcok (perá, zošity, peračníky, školské tašky a pod.) pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Zbierka sa uskutoční v termíne od 6. júla 2017 do 15. augusta 2017, školské pomôcky môžete odovzdať v kancelárii 1. kontaktu na miestnom úrade, Opátska 18. Na distribúcii vyzbieraných pomôcok sa bude podieľať aj páter Peter Gombita z neziskovej organizácie Oáza- nádej pre nový život, n. o. 
Za pomoc Vám ďakujeme.

03.07.2017 16:20
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS