AKTUALITY
Porucha na serveri

Mestská časť Košice - Krásna žiada o strpenie pri vybavovaní podnetov adresovaných miestnemu úradu elektronickou poštou. Z dôvodu vzniknutej poruchy na serveri, je momentálne efektívnejšie riešiť vaše požiadavky telefonicky, keďže nám neprechádzajú e-maily. Táto porucha je dočasná a veríme, že čo najskôr bude odstránená. Akékoľvek informácie vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 055/6 852 874 - sekretariát starostu alebo 055/729 10 38 - kancelária I. kontaktu. Vopred ďakujeme za pochopenie.

jm, 16.04.2014 12:59
Krasňančan - nové číslo

Občasník KrasňančanAktuálne číslo nášho Krasňančana

Prezrite si elektronické vydanie nášho občasníka.
Prajeme príjemné čítanie!

jm, 11.04.2014 14:40
Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie o čase a mieste konania

Starosta mestskej časti Košice – Krásna na základe rozhodnutia predsedu Národnej Rady Slovenskej republiky č. 431/2013 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu a ustanovenia § 6 ods.2 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zmien a doplnkov, utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti pre :

1. Voľby do Európskeho parlamentu vyhlásené dňa 24. mája 2014 od 7,00 hod. do 22,00 hod.
2. Volebné okrsky a volebná miestnosť: 3 volebné okrsky, Kultúrny dom, Opátska 18

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov. Pre voľby do Európskeho parlamentu sa zriaďujú tieto volebné orgány:

Ústredná volebná komisia
Obvodné volebné komisie
Okrskové volebné komisie

Do okrskových volebných komisií oznámi starostovi obce najneskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 24.04. 2014) jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

jm, 08.04.2014 14:29
Voľby do Európskeho parlamentu - informácia pre občanov

Prinášame vám informačný materiál pre voliča - občana iného členského štátu Európskej únie, ktorého súčasťou je aj žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie. Informácia je vyhotovená v slovenskom jazyku aj anglickom jazyku. Zároveň Vás informujeme, že spolu so žiadosťou je uverejnená aj ako "Dokumenty na stiahnutie" na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?ep-informacie

24.02.2014 14:14
Veľkokapacitné kontajnery pre celoročné upratovanie na rok 2014

Kontajner na odpadKalendár stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov na rok 2014

jm, 17.01.2014 00:00
VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
ul. Opátska č. 18
Košice - Krásna
Tel.: 055/6852 874
Fax: 055/6852 874
Bezplatná infolinka:
0800 101 777
E-mail:
kosicekrasna@kosicekrasna.sk
KALENDÁR AKCIÍ
NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS