AKTUALITY
Pivný fest Krásna- už túto sobotu!

PIVNÝ FEST KRÁSNA - UŽ TÚTO SOBOTU!
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s kultúrnou komisiou a miestni predajcovia piva- U FERČA, BORKA, POD ORECHOM, BISTRO VČIELKA, LETNÁ ZÁHRADKA a POTRAVINY HANKO Vás srdečne pozývajú na Pivný fest Krásna, ktorý sa uskutoční už túto sobotu, t. j. 3. septembra 2016 od 16.00 hod. na školskom ihrisku. Ponúkať sa budú rôzne druhy piva a pivné špeciály. Programom Vás bude sprevádzať moderátorka Malka Sýkorová. Od 17.00 hod si môžete vychutnať vystúpenia rôznych folklórnych skupín z Košíc a okolia a od 20.00 až do polnoci Vás roztancuje skupina VOX.
Príďte sa skvele zabaviť a rozlúčiť s letom. Tešíme sa na Vás.

31.08.2016 11:01
Národná púť do Šaštína

NÁRODNÁ PÚŤ DO ŠAŠTÍNA
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna Vás pozýva na národnú púť k patrónke Slovenska, Sedembolestnej Panne Márii, ktorá sa uskutoční dňa 15. septembra 2016 (štvrtok). Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať mons. Bernard Bober, košický metropolita. Prihlásiť sa môžete osobne na sektretariáte u p. Marty Pertrušovej, alebo telefonicky na čísle 055/6852 874. Poplatok 5 eur/ osoba je potrebné uhradiť v hotovosti najneskôr do 14. septembra 2016. Odchod autobusu zo zastávky na nám. sv. Cyrila a Metoda (pri kaštieli) je o 01.00 hod 15. septembra 2016. Program celonárodnej púte si môžete pozrieť TU:

30.08.2016 10:21
Pozvánka na futbalový zápas

POZVÁNKA
Mestská časť Košice- Krásna  a FK Krásna Vás srdečne pozýva na futbalový zápas družstva dorastencov FK Krásna vs Krásnohorské Podhradie,  ktorý sa uskutoční už túto sobotu, 27.augusta 2016 o 14.00 hod na miestnom futbalovom ihrisku na Golianovej ulici a tiež zápas žiakov FK Krásna vs. FK FC Valaliky, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 1. septembra 2016 o 14.00 hod na miestnom futbalovom ihrisku na Golianovej ulici.
Tešíme sa na Vás.

26.08.2016 09:56
Výzva - kosenie súkromných pozemkov

VÝZVA - KOSENIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna na základe sťažností obyvateľov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v  MČ Košice- Krásna, aby v súlade § 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zabránili výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch vykosením svojich pozemkov do 10.09.2016! Ak pozemok nebude vykosený, obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže  vlastníkovi, správcovi a nájomcovi, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

25.08.2016 11:04
Pimpollo - deň otvorených dverí

PIMPOLLO - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Rodinné centrum Pimpollo Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2016 (streda) pod názvom "Preži hudbu".
Tešíme sa na Vás.

24.08.2016 09:36
Program rodinného centra

PIMPOLLO POZÝVA !
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás aj v SEPTEMBRI pripravilo zaujímavý program. A pre malých tanečníkov je tu pozvanie do krúžku ľudového tanca Halúzka.

24.08.2016 09:10
Prerušenie distribúcie elektriny !

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY !
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom Mestskej časti Košice- Krásna, že v termíne:
6. september 2016 v čase od 07:40 do 16:40
12. september 2016 v čase od 07:40 do 18:10
13. september 2016 v čase od 07:30 do 18:00
bude prerušená distribúcia elektriny na ul:  LACKOVA, UKRAJINSKÁ, ŽIACKA, MOZARTOVA, ADAMOVA, BANIČOVA, REHOĽNÁ a EDISONOVÁ z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

22.08.2016 10:32
Zámer- prenajatie nehnuteľnosti

ZÁMER - PRENAJATIE NEHNUTEĽNOSTI
Mestská časť Košice- Krásna v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer na prenajatie majetku Mestskej časti Košice- Krásna: uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti
a) predmet prenájmu: pozemok, evidovaný na LV č. 2287, parcela registra "C", parcelné číslo 7025, v celkovej výmere 198 m2 , k. ú. Krásna a stavby - garáž, evidovaná na LV č. 2287, súpisné číslo 1105, celková výmera 82 m2, - plechová unimobunka,celková výmera 45 m2.
b) lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov v zalepenej obálke s názvom " Pozemok ": do 07.09.2016
c) cena prenájmu:.......EUR/rok
d) doba
prenájmu: od 01.10.2016 na dobu neurčitú
e) účel nájmu: služby pre obyvateľov, parkovanie
f) obhliadka predmetu prenájmu: 22.08.2016 o 8.00 hod, stretnutie pred miestom obhliadky


Dátum zverejnenia:15.08.2016

15.08.2016 15:26
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332           ( www.spp.sk )
Plyn: 055/ 622 19 15               (
www.vse.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 0905 342 544
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS