AKTUALITY
Zmeny územného plánu - oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice oznamuje vlastníkom regulovaných pozemkov a verejnosti verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2014", ktoré sa uskutoční dňa 22. júla 2014 o 16:00 hod. na Miestnom úrade Košice - Krásna, Opátska 18. Dokumentácia je k nahliadnutiu na referáte výstavby a ŽP počas úradných hodín, u Ing. Olšavského.

08.07.2014 19:22
Krasňančan - nové číslo

Občasník KrasňančanAktuálne číslo nášho Krasňančana

Prezrite si elektronické vydanie nášho občasníka.
Prajeme príjemné čítanie!

jm, 07.07.2014 00:00
Prímestský tábor sa blíži

Aj tento rok si šikovní animátori pripravili bohatý program pre naše detičky, vo veku od 9 do 15 rokov. Dúfame, že im počasie dopraje a zažijú pekné dva týždne prázdnin práve v spoločnosti svojich kamarátov. PROGRAM

jm, 20.06.2014 00:00
Ochrana pred kliešťami

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami. Môžete si ich prezrieť (ochrana-deti ochrana-verejnosť). Prajeme vám čo najmenej stretnutí s týmto zvieratkom...

28.05.2014 22:40
Do pozornosti nájomcom hrobových miest na pohrebisku v našej mestskej časti

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (cintoríne) - hrobu, náhrobku, rámu, lavičky- ako aj  všetkých prác nad rámec bežnej údržby hrobových miest, je potrebný súhlas Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Krásna a pri realizácii zároveň písomné povolenie vstupu na cintorín. Tlačivo je k dispozícii na miestnom úrade v kancelárii 1. kontaktu alebo v kancelárii č.5 na 1. poschodí a môžete si ho stiahnuť aj priamo tu. Prípadné bližšie  informácie na telefónnych číslach 055/6852874, 0905342544, 055/7291038.

24.04.2014 23:05
Veľkokapacitné kontajnery pre celoročné upratovanie na rok 2014

Kontajner na odpadKalendár stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov na rok 2014

jm, 17.01.2014 00:00
VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
ul. Opátska č. 18
Košice - Krásna
Tel.: 055/6852 874
Fax: 055/6852 874
Bezplatná infolinka:
0800 101 777
E-mail:
kosicekrasna@kosicekrasna.sk
KALENDÁR AKCIÍ
NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Profistranky CMS