AKTUALITY
Maškarný ples s maskotmi MICKEY a MINNIE

Mestská časť Košice - Krásna v spolupráci s Materským centrom Vás srdečne pozývajú na jedinečný Maškarný ples, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 8. februára 2015 o 15:00 hod. v Dome kultúry Krásna, na Opátskej 18. Vítané sú všetky deti do 15 rokov, samozrejme v maskách. Pri prehliadke si zasúťažia o najkrajšiu masku, čaká ich tombola a detská diskotéka za prítomnosti maskotov MICKEY a MINNIE!! Tešíme sa na vás

jm, 30.01.2015 08:49
Miestny úrad vyhlasuje výberové konanie na pozíciu účtovníčky

Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 20. februára 2015 na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Výberové konanie sa uskutoční formou písomného a ústneho pohovoru dňa 25.02.2015 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Krásna. Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov. Informácie: 055/6852 874, podmienky e-mail: kosicekrasna@kosicekrasna.sk

29.01.2015 10:43
Zmena miesta konania Referenda

Na základe Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2014 zo dňa 27. novembra 2014, o vyhlásení referenda a v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zmien a doplnkov, sa v Mestskej časti Košice – Krásna vykoná dňa 7. februára 2015, v čase od 7:00 do 22:00 hod.referendum v dvoch okrskoch a v miestnostiach. Z organizačných a technických dôvodov budú miestnosti na hlasovanie v referende vytvorené v ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, v prostrednom pavilóne.

26.01.2015 10:29
Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo v Košiciach - Krásnej v zmysle § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice – Krásna dňa 26. februára 2015 za podmienok, ktoré si môžete prezrieť v prílohe. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 11. 02. 2015 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Mestská časť Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18  Košice. Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

20.01.2015 14:02
Likvidácia vianočných stromčekov v našej mestskej časti

Mestská časť Košice-Krásna v súlade s § 6 ods. 8 VZN č. 137 mesta Košice  o nakladaní s komunálnymi odpadmi, ponúka svojim obyvateľom ekologickú likvidáciu vianočných stromčekov. Stromček môžete najneskôr do 30. januára 2015 doviezť k miestnemu úradu, kde ho od vás prevezme poverený zamestnanec. Vzhľadom k tomu, že stromčeky budú likvidované v mestskej kompostárni, dôležité je, aby  boli dôkladne odzdobené.

15.01.2015 13:03
Stránkové hodiny miestneho úradu odteraz po novom

Po menších úpravách máme pre vás novú verziu úradných hodín nášho miestneho úradu a zároveň dávame do pozornosti, že sme vám k dispozícii už aj počas sobôt v čase od 08:00 do 12:00 hod. Vybaviť si svoje podania môžete u nás i cez obedňajšiu prestávku, kedy je otvorená Kancelária I. kontaktu.

 

Po: 08:00 - 16:00 hod.
Ut: 08:00 - 16:00 hod.
St: 08:00 - 17:30 hod.
Št: 08:00 - 15:30 hod.
Pi: 08:00 - 12:00 hod.
So: 08:00 - 12:00 hod.
09.01.2015 10:20
VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
ul. Opátska č. 18
Košice - Krásna
Tel.: 055/6852 874
Fax: 055/6852 874
Bezplatná infolinka:
0800 101 777
E-mail:
kosicekrasna@kosicekrasna.sk
KALENDÁR AKCIÍ
NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS