AKTUALITY
POZOR! Počas DUŠIČIEK zmena organizácie dopravy na Smutnej ulici

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach, vychádzajúc zo zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. k zmene organizácie dopravy a k určeniu použitia prenosného dopravného značenia vydáva záväzný súhlas k dočasnej zmene organizácie dopravy a dopravného značenia na ulici Smutná, v termíne od 31.10. do 05.11.2014. O túto zmenu požiadala Mestská časť Košice - Krásna z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých. Keďže v tomto čase dochádza k viacerým dopravným kolíziám príznačným zvýšenému počtu vozidiel, premávka bude zjednosmernená. Schému zmeny tu .

jm, 30.10.2014 10:57
Oznam pre občanov

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebudú kvôli blížiacemu sa termínu volieb do orgánov samosprávy 2014 v miestnom rozhlase vysielané oznamy v priamej či nepriamej súvislosti s predvolebnou kampaňou. Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu vysokého počtu kandidátov rôznych politických strán a hnutí, ktorých požiadavky by z technického hľadiska nebolo možné uspokojiť rovnomerne. Ďakujeme za porozumenie.

28.10.2014 10:47
Petícia kvôli MHD nebola zbytočná - aj vďaka vám!

Mestská časť Košice - Krásna dostala na vedomie list od DPMK, a. s., v ktorom sa navrhuje na základe požiadaviek obyvateľov a starostu mestskej časti Košice - Krásna rozšírenie prevádzky na autobusovej linke č. 13, do pôvodného stavu (CP k nahliadnutiu). Určite ste si všimli, že zmena sa už aj fyzicky udiala, preto chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí podporili našu petíciu a pomohli svojím podpisom k tomuto riešeniu. Zároveň vás ubezpečujeme, že budeme naďalej aktívne pracovať na rozšírení spojov autobusovej linky č. 28, podľa požiadaviek uvedených v petícii. Ď A K U J E M E  V Á M!!

16.10.2014 22:45
Krasňančan - nové číslo

Občasník KrasňančanAktuálne číslo nášho Krasňančana

Prezrite si elektronické vydanie nášho občasníka.
Prajeme príjemné čítanie!

jm, 03.10.2014 11:11
Deratizácia hlodavcov z dôvodu premnoženia

Z dôvodu premnoženia hlodavcov začína Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach správne konanie, najmä s cieľom zabrániť vzniku a prenosu infekčných chorôb..

25.09.2014 23:16
VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
ul. Opátska č. 18
Košice - Krásna
Tel.: 055/6852 874
Fax: 055/6852 874
Bezplatná infolinka:
0800 101 777
E-mail:
kosicekrasna@kosicekrasna.sk
KALENDÁR AKCIÍ
NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Profistranky CMS