AKTUALITY
Rozbor vody zo studní a vrtov - 23.03.2018

Rozbor vody zo studní a vrtov - 23.03.2018
Mestská časť Košice Krásna po dohode s VVS,a .s. ponúka v rámci Svetového dňa vody bezplatný rozbor vody zo studní alebo vrtu. Testovanie vody na prítomnosť dusičnanov sa uskutoční v piatok 23. marca 2018 v čase od 09.00 do 11.00 hod. na miestnom úrade. Vzorky vody je potrebné priniesť v čistých sklenených alebo PET fľaške v objeme 0,3 l na miestny úrad.

19.03.2018 06:52
Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068

Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EURnajneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženiečasovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

19.03.2018 06:46
Zápis z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.02.2018
15.03.2018 14:52
Upozornenie : zmena termínu a miesta zasadnutia MZ

Upozornenie : zmena termínu a miesta zasadnutia MZ
Vážení občania, dovoľujeme si upozorniť Vás, že po vzájomnej dohode poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti sa termín rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna prekladá na utorok 20. marca 2018 o 16.00 hod. Miestom zasadnutia bude Reštaurácia Rubín.Materiály k bodom programu si môžete pozrieť TU (1-8) a TU (9-12).

14.03.2018 12:49
Rybárska brigáda v Krásnej - 2018

Rybárska brigáda v Krásnej - 2018
Slovenský rybársky zväz Košice
v spolupráci s MČ Košice- Krásna organizuje rybársku brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018. Počas brigády sa budú čistiť brehy rieky Hornád. Miestom stretnutia je MÚ MČ Košice- Krásna, Opátska 18. Prihlásiť sa na brigádu môžete osobne v kancelárii 1. kontaktu na miestnom úrade, telefonicky na čísle 055/7291 039, alebo e- mailom na adrese vargova@kosicekrasna.sk. Na hlásiť je potrebné meno a priezvisko, bydlisko a číslo preukazu. Uprednostnení budú rybári s trvalým pobytom v mestskej časti Košice- Krásna. Maximálny počet prihlásených je 40.

14.03.2018 08:35
Desiatka v Krásnej - POZVÁNKA

Desiatka v Krásnej - POZVÁNKA
V rámci celoročných osláv 875.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci Krásna nad Hornádom sa v nedeľu 15. apríla 2018 uskutoční I. ročník behu Desiatka v Krásnej.
Okrem hlavného behu na 10 km pre všetky mužské a ženské kategórie sme pre našich najmenších bežcov pripravili aj behy na 50, 200 a 400 metrov. Štart aj cieľ hlavného behu je situovaný do priestorov pred budovu miestneho úradu. Trať vedie po mestskej časti prevažne po asfaltovej ceste a chodníkoch, detské behy budú prebiehať pred miestnym úradom (v danom úseku bude vylúčená doprava po miestnych komunikáciách). Prihlásiť sa na pretek je možné  ... viac TU.

13.03.2018 10:20
Upozornenie- čiastočná uzávierka miestnych komunikácií

Upozornenie- čiastočná uzávierka miestnych komunikácií
Mesto Košice ako príslušný správny cestný orgán udelilo v súvislosti so stavbou "INS_ FTTH_KE_ Krásna nad Hornádom" (optika) žiadateľovi ROJA  spol s. r. o. povolenie na čiastočnú uzávierku týchto miestnych  komunikácií v Mestskej časti Košice- Krásna: Ukrajinská, Pollova, Urbárska, Na močidlách, Beniakova, Baničova, Edisonova, Mozartova, Pasienková, Konopná, Na pažiti, Piesočná, Štrková, Orná, Bezručova, Harčarova, Tatarkova, Horná, Žiacka, Rehoľná, Adamova, Vyšný dvor, Minská v termíne od 15. marca do 31. decembra 2018.

13.03.2018 09:54
Protipovodňová ochrana mesta Košice- zámer

Protipovodňová ochrana mesta Košice- zámer
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie začal správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zámeru Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice: "Košice protipovodňová ochrana mesta- úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550 - 29,900 (absolútny rkm 133,550- 135,900)". Zámer bude verejnosti dostupný  na miestnom úrade v Krásnej, v kancelárii sekretariátu starostu od 13. marca do 3. apríla 2018 v čase úradných hodín. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť si výpisy, odpisy a kópie) na Okresnom úrade Košice.

12.03.2018 09:01
Deň otvorených dverí - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina - 22.03.2018

Deň otvorených dverí - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina - 22.03.2018
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22. marca 2018. V čase od 07.45 do 9.30 hod.  sa môžete zúčastniť na otvorených  vyučovacích hodinách a  v čase od 15.00 do 17.00 hod. si môžete prezrieť priestory školy, spojenú s prezentáciou činnosti školy. Teší sa na Vás kolektív pedagógov.

06.03.2018 11:22
Podpora 2% z dane

Podporte futbalový klub FK Krásna
Futbalový klub FK Krásna, sa uchádza o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Futbalový klub FK Krásna sa dlhodobo a systematicky venuje rozvoju mladých talentov a zachováva tak historický odkaz predchádzajúcich generácií úspešných reprezentantov Krásnej vo futbale. Tlačivo na poukázanie 2% z dane si môžete stiahnuť TU.
IČO: 31266631
Obchodný názov: FK Krásna
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Golianova 27, 040 18 Košice- Krásna

05.03.2018 09:41
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS