AKTUALITY
Linka 28 obnovená

LINKA č. 28 OBNOVENÁ
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje, že okružná linka č. 28 opäť premáva aj v lokalite IBV Na hore. Prístupová komunikácia do lokality Na hore je otvorená.

19.01.2017 14:33
Odstraňovanie následkov snehovej kalamity

ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV SNEHOVEJ KALAMITY
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s developerom LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s. r. o. pokračuje v odstraňovaní následkov snehovej kalamity odprataním naviateho snehu z prístupovej cesty do lokality IBV Na hore, čistením všetkých zastávok MHD, okolia pošty a centra Krásnej. O obnovení linky 28 budeme obyvateľov bezodkladne informovať.
Všetkým obyvateľom ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť.

19.01.2017 10:36
KOSIT a. s. - oznámenie o triedenom vrecovom zbere

KOSIT a. s. - oznámenie o triedenom vrecovom zbere
Spoločnosť KOSIT a. s. oznamuje občanom, že v súvislosti s naplánovaným  zvozom vrecového triedeného zberu v treťom januárovom týždni odvoz skla zo zelených 100 l vriec KOSIT v dňoch od  18. až do 21. januára 2017 nebude realizovať.    Dôvodom je posilnenie zvozu komunálneho odpadu a skrátenie časového sklzu, ktorý je spôsobený tým, že osádka zberného vozidla musí koše  manuálne vyslobodzovať z nánosov snehu pri kontajnerových stanovištiach. Spoločnosť KOSIT a. s. preto žiada občanov, aby svoje vrecia pred domy v uvedených termínoch  nevykladali.  Pracovníci robia všetko preto, aby sa situácia stabilizovala čo najskôr.  Stále je tu aj  možnosť  vytriedený odpad odovzdať v niektorom zo zberných dvorov na území mesta. O náhradnom termíne bude spoločnosť KOSIT a. s. občanov včas  informovať.
Za pochopenie vopred ďakujeme.

18.01.2017 09:28
Prístup do lokality Na hore cez ulicu Smutná

PRÍSTUP DO LOKALITY NA HORE CEZ ULICU SMUTNÁ
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a vytváraniu snehových jazykov na prístupovej komunikácií do lokality Na hore, bude jej obyvateľom umožnený vstup motorovými vozidlami aj cez ulicu Smutná, rampa bude otvorená.

17.01.2017 14:41
Centrum komunitných a sociálnych služieb Krásna

V KRÁSNEJ VYBUDUJÚ CENTRUM KOMUNITNÝCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Košice vybuduje v Mestskej časti Košice- Krásna nové Centrum komunitných a sociálnych služieb, ktoré bude v súlade s programom EÚ zamerané na prepojenie starších ľudí s mladými rodinami. V Centre tak vznikne domov dôchodcov s kapacitou 12 osôb, zariadenie opatrovateľskej služby pre ťažšie stavy a útulok pre rodiny s deťmi v kritickej životnej situácii. Zároveň bude slúžiť ako denný stacionár. Výstavba bude financovaná prostredníctvom fondov EÚ v sume takmer 2 miliónov eur. V prípade, že stavebné konanie bude ukončené do konca tohto roka, s výstavbou sa začne v roku 2018. Prví záujemcovia tak budú môcť služby centra využiť v roku 2020.

16.01.2017 16:02
Ohľaduplnosť pri parkovaní nielen počas snehovej kalamity

Parkovanie – státie na miestnych komunikáciách nielen počas zimnej údržby a snehovej kalamity. Alebo ako neriskovať zaplatenie pokuty a „vlastnoručné odpratávanie“ snehu z ulice.
Podľa ustanovenia § 23 - Zastavenie a státie - zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vodič musí pri parkovaní – resp. odstavení auta na ceste nechať voľné dva jazdné pruhy o šírky 3 + 3 metrov:
Zastavenie a státie
§ 23  ods. 1:
Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

§59 ods. 3:
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
Zároveň ďakujeme všetkým ohľaduplným motoristom a obyvateľom za pomoc a spoluprácu pri odstraňovaní a zmierňovaní následkov snehovej nádielky.

16.01.2017 15:43
Upozornenie správcu dane z nehnuteľností

UPOZORNENIE SPRÁVCU DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Správca dane z nehnuteľností -mesto Košice upozorňuje občanov, ktorí sa narodili v roku 1946, t. j, dosiahli v minulom roku vek 70. rokov, že majú nárok na 30% zníženie z dane za domy a pozemky. O úľavu môžu požiadať  najneskôr do 31. januára 2017 (utorok) v podateľni prvého kontaktu na magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva.

16.01.2017 15:33
Výberové konania - zamestnanec referátu výstavby a civilnej ochrany

VÝBEROVÉ KONANIE - zamestnanec referátu výstavby a civilnej ochrany
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Výzvu, požadované osobnostné predpoklady na osobu uchádzača, ako aj zoznam požadovaných dokladov a všetky dôležité informácie si môžete prečítať TU!
Písomnú prihlášku, spolu s požadovanými dokladmi, doručí uchádzač najneskôr do 31.01.2017 na adresu Miestny úrad Mestskej  časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna.

22.12.2016 09:18
Vykonávanie zimnej údržby komunikácií v správe Mestskej časti Košice- Krásna

VYKONÁVANIE ZIMNEJ ÚDRŽBY KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE- KRÁSNA
Počasie v zimných mesiacoch je v posledných rokoch nevyspytateľné. Z tohto dôvodu Mestská časť Košice- Krásna vyzýva majiteľov motorových vozidiel, aby parkovali svoje vozidlá mimo komunikácií v správe mestskej časti. V prípade, že takto zaparkované vozidlá znemožnia vykonanie zimnej údržby z dôvodu možného poškodenia týchto vozidiel, Mestská časť Košice- Krásna si vyhradzuje právo zimnú údržbu na takejto komunikácii nevykonať.
Ďakujeme za pochopenie.

20.12.2016 16:33
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332           ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 0905 342 544
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS