AKTUALITY
Vakcinácia psov a mačiek proti besnote - 27.05. 2017

Vakcinácia psov a mačiek proti besnote - 27.05.2017
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že v sobotu 27. mája 2017 sa uskutoční vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Očkovanie bude na verejnom priestranstve pred kaštieľom Krásna v čase 09.00 hod do 12.00 hod. Cena vakcíny proti besnote je 8 eur, cena komplexnej vakcinácie je 15 eur.


24.05.2017 14:32
Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky - 24.05.2017

Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky - 24.05.2017
"Rekonštrukcia chodníka a rekonštrukcia a vyčistenie hltača vody"- výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené dňa 24.05.2017)

24.05.2017 14:19
Našli sa kľúče- zn. Kia

Našli sa kľúče- zn. Kia
Dnes, t. j. v utorok 23.05.2017 sa v tráve v blízkosti kaštieľa Krásna našli kľúče od auta zn. KIA s príveskom na žetón. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na sekretariáte miestneho úradu počas úradných hodin.

23.05.2017 15:11
Škola ľudového tanca

Škola ľudového tanca
Kaštiel Krásna, n. o. pozýva všetkých milovníkov ľudového folklóru do školy ľudového tanca, ktorá sa uskutoční v priestoroch kaštieľa už vo štvrtok 25.mája 2017 o 19.00 hod. Lektorom bude skúsený tanečník Peter Vajda s manželkou. Vstupné je 3 eurá.

22.05.2017 17:00
Pozvánka na podujatie - Deň rodiny 2017

Pozvánka na podujatie - Deň rodiny 2017
Mestská časť Košice Krásna v spolupráci s Rodinným centrom Pimpollo, o. z., Škôlkou pod gaštanmi a Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pre Vás pripravili kultúrno- športové podujatie "Deň rodiny 2017", ktoré sa uskutoční v sobotu 3. júna 2017 od 9.00 hod. v areáli školy. Detičky sa od 09.30 hod. môžu zaregistrovať ako súťažiaci detskej olympiády, ktorá odštatuje prvou súťažnou disciplínou o 10.00 hod. Pre návštevníkov sú pripravené sprievodné akcie, vystúpenia žiakov ako i PREKVAPENIE. Rodičia sa budú môcť občerstviť v mobilnej kaviarničke. Oslávte s nami Deň rodiny, tešíme sa na Vás.

22.05.2017 16:50
Zápis z XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna zo dňa 26.04.2017

Zápis z IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna zo dňa 26.04.2017

22.05.2017 16:35
Obchodná verejná súťaž- Deň Krásnej

Obchodná verejná súťaž- Deň Krásnej
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna

v y h l a s u j e

v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny krátkodobého  prenájmu verejného priestranstva vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna za účelom ambulantného predaja/ poskytovania služieb pre počas  podujatia „Deň Krásnej“: viac TU:

22.05.2017 07:27
Požiar v spaľovni odpadov- informácia pre občanov

Požiar v spaľovni odpadov- informácia pre občanov
Dobrovoľní hasiči aj hasiči záchranári z Košíc a blízkeho okolia odstraňujú dôsledky požiaru, ktorý vznikol v piatok 19.mája 2017 na vyhradenej ploche pre veľkorozmerný odpad. Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany z obce Jasov dnes popoludní vykonalo počas požiaru meranie znečisťujúcich látok v ovzduší, pričom podľa predbežných informácií poddaných po ukončení meraní boli všetky namerané hodnoty pod stanovené prípustné hodnoty. Aj v týchto chvíľach hasičské zložky nepoľavili pri odstraňovaní  dôsledkov požiaru. KOSIT preto dočasne  sprístupnil svoju zelenú linku a presmeroval čísla zo spaľovne na operátora, ktorý bude pre obyvateľov poskytovať priebežne informácie o udalosti.  Požiar sa podarilo lokalizovať a  jeho ďalšie rozšírenie nehrozí. KOSIT prvú informáciu o požiari zverejnil tu: http://kosit.sk/poziar-na-divizii-spracovania-odpadov/ .

20.05.2017 08:59
Pozvánka - 25. výročie založenia školy

Pozvánka - 25. výročie založenia školy
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Vás pozývajú na slávnostnú akadémiu pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku školy, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. mája 2017 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Krásnej.
Tešíme sa na stretnutie.

17.05.2017 08:51
Prímestský letný tábor 2017 - informácia

Prímestský letný tábor 2017 - informácia
Mestská časť Košice- Krásna organizuje aj v roku 2017 prímestský letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov, ktorý sa uskutoční v termíne od 24. júla 2017 do 13. augusta 2017. O deti sa postarajú školení animátori. Program prímestského tábora bude zverejnený v spravodaji Krasňančan. Prihlásiť deti na vybrané akcie bude možné až po zverejnení programu.

16.05.2017 10:47
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS