AKTUALITY
Pozvánka na divadelné predstavenie

Mestská časť Košice - Krásna a Kultúrna komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Vás pozývajú na divadelné predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON ( Autor: Jozef Gregor Tajovský), ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2015 o 17.00 hod. v Dome kultúry, Opátska 18.

Hrá: Ochotnícke divadlo KRASODIVA

​Vstupné: ZDARMA​
24.02.2015 16:01
Návrh rozpočtu na rok 2015-2017

Návrh rozpočtu na rok 2015-2017

Príjmy 1

Príjmy 2

Výdavky

Kapitálové výdavky

24.02.2015 14:47
Záhradkársky kurz

Mestská časť Košice – Krásna v spolupráci s Jozefom Martináskom organizuje záhradkársky kurz na tému: „Jarné ošetrovanie stromov“. Prvé stretnutie záujemcov o tento kurz bude v sobotu, dňa 28. februára 2015 o 9:00 hod. v zasadačke miestneho úradu na Opátskej 18.

24.02.2015 14:03
Pozývame vás na III. zasadnutie MZ

Pozývame vás na III. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice - Krásna, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 26. februára 2015 o 14:00 hodine, na miestnom úrade. Program zasadnutia.

jm, 19.02.2015 15:55
Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 3. marca 2015 v časovom rozmedzí od 8:30 hod. do 13:30 hod. Prerušenie distribúcie sa týka určených úsekov ulíc Edisonova, Mozartova a Baničova (príloha1, príloha2).

jm, 19.02.2015 11:50
Fotografie z 1. Plesu Krásňanov

Fotografie z 1. Plesu Krásňanov, ktorý sa uskutočnil 24.01.2015 sú k dispozícii na sekretariáte miestneho úradu, na 1. poschodí, počas úradných hodín. Záujemcovia si môžu so sebou doniesť vlastný USB kľúč. Po uverejnení na webovej stránke by sa kvalita fotografií mohla z kapacitných dôvodov zhoršiť, preto je ideálne uložiť si ich priamo do svojho zariadenia.

 

jm, 17.02.2015 15:58
Výberové konanie na pozíciu prednostu miestneho úradu

Mestská časť Košice - Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice, v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: prednosta Miestneho úradu Košice - Krásna. Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do 9. marca 2015, 15:00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom "Výberové konanie - prednosta" do podateľne miestneho úradu. Kvalifikačné predpoklady a kritériá na vykonávanie funkcie si môžete prezrieť TU.

 

17.02.2015 15:55
Zmeny a obmedzenia v MHD od februára

Mesto Košice v súvislosti s projektom: „Stavby IKD Košice, Námestie maratónu mieru – Staničné námestie“ oznamuje, že dňom 1.februára 2015 dôjde k výraznému obmedzeniu dopravy v centre mesta a zároveň sa uskutoční zmena organizácie dopravy. Od 1.februára 2015 bude uzatvorená ulica Štúrova v úseku od križovatky s ulicou Kuzmányho po križovatku s ulicou Moyzesovou a Rastislavovou vo všetkých jazdných pruhoch. Obchádzková trasa pre individuálnu osobnú dopravu v smere východ – západ, bude vedená cez ulice Rastislavova – Gemerská – Alejová. V opačnom smere západ – východ, po uliciach Žižkova – Kukučínova – Rastislavova. V križovatke Toryská – Moldavská cesta, bude odklonená doprava príkazovou značkou ( prikázaný smer vpravo) v smere na kruhový objazd. Náhradná autobusová MHD bude riešená cez ulice Štúrova – Rastislavova – Kukučínova – Žižkova – Štúrova v oboch smeroch (pravé odbočenie z ul. Rastislavovej na ulicu Kukučínovu v smere sever – juh, bude umožnené iba pre MHD). Mesto Košice žiada cestujúcu verejnosť, aby vo väčšej miere využívala mestskú hromadnú dopravu, čím výrazne odľahčí osobnú dopravu v čase predmetného obmedzenia dopravy. Viď: obchádzky IKD

02.02.2015 10:25
Poslanci

Miestni poslanci zvolení na obdobie rokov 2014-2018

jm,
VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
ul. Opátska č. 18
Košice - Krásna
Tel.: 055/6852 874
Fax: 055/6852 874
Bezplatná infolinka:
0800 101 777
E-mail:
kosicekrasna@kosicekrasna.sk

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS